Kvinnherad kulturskule

Hjemmeside: http://www.kvinnherad.kommune.no/

Kvinnherad kommune har 13.100 innbyggjarar.
Kommunen ligg i Sunnhordland, mellom Bergen, Haugesund og Odda.

Rosendal er administrativt senter, Husnes er største tettstaden og har vidaregåande skule og handelssenter. Kvinnherad har eit mangfaldig kulturliv. Sjø, skjærgard, fjell og bre gjev naturtilhøve for friluftsliv heile året.

Danselærar

– 40% fast 2.gongs utlysing

Arbeidsoppgåver

 • Gruppeundervisning i ballett, klassisk og moderne dans for elever i forskjellige aldersgrupper (frå 5 til 19 år)
 • Deltaking i kulturskulen sine prosjekt, førestillinger og personalmøter.

Kvalifikasjonar

 • Relevant høgare utdanning frå høgskule eller universitet, samt relevant arbeidserfaring frå arbeid med barn og ungdom er ønskjeleg.
 • Søkjarar utan formell utdanning, men som har relevant arbeidserfaring eller bakgrunn kan bli vurderte.
 • Personlege eigenskapar vil bli vektlagt.
  Aktuelle søkjarar kan bli kalla inn til intervju og praktisk prøve(prøveundervisning)

Vi tilbyr

 • Tilsetjing skjer etter gjeldande vilkår for kommunale arbeidstakarar i samsvar med HTA og AML.
 • Pensjonsordning, ulykkes- og gruppelivsforsikring gjennom KLP.
 • Kvinnherad kommune er ei IA-verksemd.
 • Gode arbeidstilhøve i eit godt arbeidsmiljø.
 • Dekning av flytteutgifter etter nærare reglar.

Søknad vert å senda

Kvinnherad kommune oppfordrar til å søkja elektronisk (godkjende vitnemål og attester tar ein med på evt. intervju). Normalt vil søkjar sitt namn bli offentlegjort i postjournal og offentleg søkjarliste. Dersom du ønskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort må du grunngje dette. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarane likevel kan verta offentleggjorde, jf. Offentleglova § 25. Du vil då verte varsla om dette på førehand slik at du har høve til å trekkje søknaden din.

Innsendte vitnemål og attestar blir ikkje returnert.
Det er krav om gyldig politiattest før du tiltrer i stillinga. Kravet er heimla i lov om barnevern § 6.10, opplæringslova § 10.9, lov om barnehagar § 19, Helsepersonellova § 20 og helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Kristine Maria Jacobsen Lund , Undervisningsinspektør, på e-post eller telefon 92486834 / 92486834
Kirill Zimin , Rektor/einingsleiar, på e-post eller telefon 45665892 / 53483431