Norges musikkhøgskole (NMH)

Hjemmeside: http://www.nmh.no/

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning.

NMH holder til i Slemdalsveien på Majorstuen og har 750 studenter og 350 ansatte. Høgskolen er en IA-bedrift.

Ph.d.-stipendiatstilling tilknyttet prosjektet Performing Precarity

NMH lyser ut en stipendiatstilling innenfor skolens Ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid. Stillingen er tilknyttet forskningsprosjektet Performing Precarity (2019-22). Tilsettingen gjelder for tre år i 100% stilling med tiltredelse 1. september 2019.

Tverrfaglig fellesskap
NMH har for tiden 14 kunststipendiater med prosjekter innenfor et bredt spekter; komposisjon, improvisasjon, tidligmusikk, folkemusikk og samtidsmusikk for å nevne noe.

Stipendiatene som tas opp på programmet, deltar i Den nasjonale forskerskolen i kunstnerisk utviklingsarbeid, og de vil være del av et tverrfaglig kunstnerisk fellesskap med stipendiater fra andre kunstutdanningsinstitusjoner. I tillegg organiserer NMH en rekke obligatoriske emner og aktiviteter for våre stipendiater innenfor kunstnerisk utviklingsarbeid.

For nærmere informasjon, se studieplan for kunst-ph.d. (pdf)

Arne Nordheim senter for kunstneriskutviklingsarbeid
Alle kunstneriske utviklingsprosjekter ved NMH er plassert i NordART – Arne Nordheim senter for kunstnerisk utviklingsarbeid.

NordARTs visjoner for kunstnerisk forskning vektlegger en dyptgripende, kritisk og utforskende holdning til kunstneriske målsetninger og problemstillinger. Gjennom vilje til å lære av de ypperste aktørene innen kunstfeltet samt gjennom deling av nyervervet kunnskap, søker NordART å skape utviklingsmuligheter for en bedre kunst basert på økt innsikt, refleksjon og forståelse.

Performing Precarity
Denne stipendiatstillingen lyses ut i tilknytning til det kunstneriske utviklingsprosjektet Performing Precarity.

Performing Precarity er en utforskning av skjørhet, risiko og instabilitet i musikalsk fremføring. Prosjektet baserer seg på fremførelser av nye og eksisterende verk hvor perfeksjon og presisjon – tradisjonelle indikatorer på «mesterskap» innen klassisk musikk – ikke bare er uoppnåelige, men kanskje til og med uønskede kvaliteter. Prosjektets fremførelser søker musikalsk mening i det ustabile og stiller spørsmålet: Hvordan kan det ustabile forstås som en positiv kvalitet i musikalsk oppføringspraksis?

Prosjektgruppen består av utøverne Ellen Ugelvik og Jennifer Torrence (NMH) og komponist Laurence Crane (England). Prosjektgruppen har tilknyttet en ressursgruppe bestående av forskere, skribenter, utøvere, komponister og videokunstnere. Prosjektet er etablert i samarbeid med musikkinstitusjoner i Huddersfield, Moskva og Linz.

Ph.d.-stipendiaten
Søkere til stipendiatstillingen må være komponister med en aktiv internasjonal karriere som jobber spesifikt innenfor det feltet som utforskes i Performing Precarity.

Det er et kriterium at søkeren som blir tilbudt stillingen, kan dokumentere prosjekter som involverer utøver/komponist-samarbeid på høyt nivå.

Ph.d.-stipendiatens tilknytning til prosjektet
Stipendiatens tilknytning til prosjektet vil være å skrive et omfattende verk i samarbeid med Ugelvik og Torrence og å reflektere over de kunstneriske prosessene som prosjektet belyser i tekst eller andre formater. Kandidaten skal ta del i de seminarer og workshops som arrangeres av prosjektet.

Vi tilbyr
Programmet tilbyr en treårig stilling som stipendiat til søkere som har fullført den høyeste kunstutdanningen innenfor fagområdet og leder til kompetanse som førsteamanuensis. Søkeren må kunne dokumentere anerkjent kunstnerisk praksis på internasjonalt nivå og av et visst omfang.

Generelt
Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid er gjeldende for tilsatte ved NMH. Det stilles krav om tilstedeværelse/boplikt for stillingen.

Stillingen lønnes etter statens regulativ som stipendiat, stillingskode 1017, ltr. 51. Det trekkes 2% av lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

NMH tilbyr arbeidsplass ved høgskolen, men vi kan ikke garantere eget kontor, eller samme kontor gjennom hele perioden.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. Offentlighetsloven § 25 pkt. 2. Søkerne vil i så tilfelle bli varslet om dette.

Søknadskrav
Søkere skal bruke eget elektronisk søknadsskjema

I tillegg til søknadsskjemaet, skal søknaden bestå av følgende obligatoriske vedlegg:

  • Prosjektbeskrivelse på inntil 2500 ord.
  • Litteraturliste/referanseliste
  • Vitnemål/diplom
  • CV
  • Frist: 10. mai 2019 kl. 12.00 (norsk tid).

Hvor skal du sende søknaden?
Søknaden må sendes til NMH via dette elektroniske søknadsskjemaet. Det gjøres oppmerksom på at søknader som ikke er sendt via skjemaet, ikke vil behandles.

Her finner du informasjon om hva søknaden skal inneholde.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten