Norges musikkhøgskole (NMH)

Hjemmeside: http://www.nmh.no/

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning.

NMH holder til i Slemdalsveien på Majorstuen og har 750 studenter og 350 ansatte. Høgskolen er en IA-bedrift.

Ph.d.-stipendiatstilling tilknyttet Reconfiguring the Landscape

NMH lyser ut en stipendiatstilling innenfor skolens Ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid. Stillingen er tilknyttet forskningsprosjektet Reconfiguring the Landscape (2019-22). Tilsettingen gjelder for tre år i 100% stilling med tiltredelse 1. september 2019.

Tverrfaglig fellesskap
NMH har for tiden 14 kunststipendiater med prosjekter innenfor et bredt spekter; komposisjon, improvisasjon, tidligmusikk, folkemusikk og samtidsmusikk for å nevne noe.

Stipendiatene som tas opp på programmet, deltar i Den nasjonale forskerskolen i kunstnerisk utviklingsarbeid, og de vil være del av et tverrfaglig kunstnerisk fellesskap med stipendiater fra andre kunstutdanningsinstitusjoner. I tillegg organiserer NMH en rekke obligatoriske emner og aktiviteter for våre stipendiater innenfor kunstnerisk utviklingsarbeid.

For nærmere informasjon, se studieplan for kunst-ph.d.(pdf)

Arne Nordheim senter for kunstneriskutviklingsarbeid
Alle kunstneriske utviklingsprosjekter ved NMH er plassert i NordART – Arne Nordheim senter for kunstnerisk utviklingsarbeid.

NordARTs visjoner for kunstnerisk forskning vektlegger en dyptgripende, kritisk og utforskende holdning til kunstneriske målsetninger og problemstillinger. Gjennom vilje til å lære av de ypperste aktørene innen kunstfeltet samt gjennom deling av nyervervet kunnskap, søker NordART å skape utviklingsmuligheter for en bedre kunst basert på økt innsikt, refleksjon og forståelse.

Reconfiguring the Landscape
Denne stipendiatstillingen lyses ut i tilknytning til det kunstneriske utviklingsprosjektet Reconfiguring the Landscape.

Reconfiguring the Landscape undersøker hvordan 3-D elektroakustisk komposisjon og lydkunst kan fremkalle og fremprovosere en ny bevissthet om vårt utemiljø. Prosjektet smelter sammen flere tverrfaglige moduler: komposisjon, lydkunst, ingeniørfag, vitenskap og arkitektur.

Ph.d.-stipendiaten

Ph.d.-stipendiaten må:

  • være en komponist eller lydkunstner som arbeider spesifikt med elektroakustisk og akusmatisk musikk med spesiell interesse for lyd og rommets rolle i komposisjon
  • kunne dokumentere bakgrunnskunnskap i akustikk og digital lyd og beherske vanlige lyddesignverktøy og programmeringsmiljøer som for eksempel MaxMSP
  • kunne dokumentere grunnleggende forståelse av hva ambisonics og lignende 3D lydteknologi kan tilby
  • være motivert til å utforske kreativ kobling av kunst og teknologi som en del av et internasjonalt team

Stipendiatens bidrag til prosjektet

Stipendiatens tilknytning til prosjektet vil være å bidra med praktisk komposisjon og lydkunst, delta i workshops og samarbeidsaktiviteter, og få muligheten til å lære hvordan ny teknologi kan tas i bruk, for eksempel bevegelsesopptak (motion capture), 3-D landskapsskanning og spatial-scene-emulering. Kandidaten må ta del i de seminarer og workshops som arrangeres av prosjektet.

Vi tilbyr

Programmet tilbyr en treårig stilling som stipendiat til søkere som har fullført den høyeste kunstutdanningen innenfor fagområdet og leder til kompetanse som førsteamanuensis. Søkeren må kunne dokumentere anerkjent kunstnerisk praksis på internasjonalt nivå og av et visst omfang.

Dette kan du lese mer om i forskriften.

Generelt
Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid er gjeldende for tilsatte ved NMH. Det stilles krav om tilstedeværelse/boplikt for stillingen.

Stillingen lønnes etter statens regulativ som stipendiat, stillingskode 1017, ltr. 51. Det trekkes 2% av lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

NMH tilbyr arbeidsplass ved høgskolen, men vi kan ikke garantere eget kontor, eller samme kontor gjennom hele perioden.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. Offentlighetsloven § 25 pkt. 2. Søkerne vil i så tilfelle bli varslet om dette.

Søknadskrav
Søkere skal bruke eget elektronisk søknadsskjema

I tillegg til søknadsskjemaet, skal søknaden bestå av følgende obligatoriske vedlegg:

  • Prosjektbeskrivelse på inntil 2500 ord.
  • Litteraturliste/referanseliste
  • Vitnemål/diplom
  • CV

Frist: 10. mai 2019 kl. 12.00 (norsk tid).

Hvor skal du sende søknaden
Søknaden må sendes til NMH via dette elektroniske søknadsskjemaet. Det gjøres oppmerksom på at søknader som ikke er sendt via skjemaet, ikke vil behandles.

Her finner du informasjon om søknadsprosessen og retningslinjer for hva søknaden skal inneholde.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten