Fredrikstad kommune, Kulturskolen

Hjemmeside: http://www.fredrikstad.kommune.no/

Kulturskolen i Fredrikstad har stor aktivitet på flere felt og holder til i tilpassede lokaler på Værste i Fredrikstad. Skolen har i dag 893 elevplasser innen dans, musikk, nysirkus, film og animasjon. Vi er 32 ansatte fordelt på fire avdelinger, organisert som musikk, dans og nysirkus, E6-Østfold medieverksted og egen internasjonal avdeling. Kulturskolen har startet et arbeid med å implementere ny rammeplan for kulturskole og har et politisk vedtak på sin opptrappings- og kompetanseplan, som kan føre til spennende utvikling og utvidelse av virksomheten.

Kulturskolelærer - Slagverk

– 40 % Vikariat
Vikariatet gjelder fra 15. august 2019 til 31. desember 2019 med forbehold om endring.

Hovedoppgaver
Den vi søker får ansvar for å undervise elever på forskjellige nivåer og sjangere innen slagverk, i grupper og individuelt. Det kan bli lagt bandundervisning til stillingen. Stillingen innbefatter også planlegging og forberedelse av undervisning, egenutvikling, faglig utviklingsarbeid, prosjekt- og forestillingsarbeid. Du vil være sentral i arbeidet med å videreutvikle vårt samarbeid med skolekorpsene i byen og kulturskolens samspill- og bandtilbud, sammen med seksjonen og fagleder. Undervisningen utføres i kulturskolens lokaler, men kan også foregå på eksterne arenaer.

Kvalifikasjonskrav

 • Du har minimum tre års kunstfaglig utdanning på høgskole- eller
  universitetsnivå, tilpasset undervisningsoppgavene for stillingen.
 • Du har fullført praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).
  Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper
 • Du har erfaring med å undervise barn og ungdom, individuelt og i gruppe.
 • Du har bred sjangerforståelse og behersker både trommesett og melodisk slagverk godt.
 • Du har gode samarbeidsevner, er opptatt av kvalitet og langsiktig utvikling.
 • Du behersker norsk som undervisningsspråk.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby

 • Utfordrende oppgaver i et aktivt arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere.
 • Muligheter til å påvirke utviklingen av et nytt fagområde.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Lønnsopplysninger
 • Du tilsettes som musikk- og kulturskolelærer i henhold til Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ.

Generelt
Du tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i pensjonskasse. Prøvetiden er 6 måneder. Ansettelser forutsetter fremlegging av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkuloseattest i henhold til forskrift.

Søknad sendes
Seksjon for kultur, miljø og byutvikling benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no,
under ledige stillinger/kunngjøringer.Dersom du er intern søker kan du gå inn på Frekit, Enterprise Personalia, velge fanen Hjem og trykke på ledige stillinger. Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Lasse Houmark, tlf. 958 53 097 eller e-post: lashou@fredrikstad.kommune.no Vitnemål og attester skal ikke lastes opp, men tas med til ev. intervju.

Offentlighet
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentligheten. Søkere som har bedt om unntak fra offentligheten vil bli varslet dersom dette ikke kan imøtekommes (jf. Offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært og hvilket kjønn de har.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten