Den Norske Opera & Ballet

Hjemmeside: http://www.operaen.no/

Den Norske Opera & Ballet er landets største musikk- og scenekunstinstitusjon. Aldri har flere gått i Operaen og aldri har tilbudet til publikum vært større. I 2018 besøkte 288.747 publikummere en forestilling. Driftskostnadene for 2018 var på 784 mill NOK, hvorav statstilskuddet utgjør 625 mill NOK. DNO&B er en stor arbeidsplass med 648 ansatte i drøyt 40 ulike yrkesgrupper og fra 40 nasjoner.

Prosjektansvarlig

– utvikling av helhetlig strategi for DNO&Bs satsing på barn og unge

DNO&B søker en erfaren prosjektleder til et 3-6 måneders engasjement for å utvikle en helhetlig strategi for DNO&Bs satsing på barn og unge voksne. Den vi søker må ha kunnskap om ballett og opera. Prosjektet skal vurdere hvordan vi kan rekruttere barn og unge til våre kunstformer, både som publikum og deltakere. Vår nye 5-års strategiplan har fokus på denne målgruppen, og prosjektet skal evaluere DNO&Bs eksisterende aktiviteter og vurdere nye muligheter. Vi ønsker å sette ambisiøse mål for fremtiden og du vil være en viktig del av dette arbeidet.

Se overordnet strategi for 2019-2025 på www.operaen.no.

Vårt mål med oppdraget er å få en samlet innsikt i vårt arbeid i dag og identifisere utviklings- og forbedringsområder. Hvordan kan vi best benytte våre interne ressurser/talenter, og hvordan kan samhandling mellom interne avdelinger gjøres på en optimal måte? Arbeidet skal danne grunnlag for en konkret strategi og handlingsplan for DNO&Bs arbeid på dette området. Denne må samsvare med virksomhetens overordnede strategi. I tillegg skal den stimulere til mangfold, legge til rette for god ressursutnyttelse og synliggjøre konkrete og målbare resultater.

Ved å benytte internasjonal “best practice” kombinert med en sterk DNO&B identitet, skal vår fremtidige strategi som omhandler barn og unge voksne inspirere både interne og eksterne interessenter/samarbeidspartnere.

Vi tror det er en del å lære fra andre land, og vi er nysgjerrig på personer med internasjonal erfaring fra kunstnerisk utviklings- og formidlingsarbeid til barn/unge innenfor opera og ballett.

Kunnskap om Norge eller DNO&B er ikke påkrevet, og oppdraget kan gjennomføres både på norsk og engelsk.

Lønn etter avtale.

Dette prosjektet ledes av administrerende direktør Geir Bergkastet, ballettsjef Ingrid Lorentzen og operasjef Annilese Miskimmon.

For mer informasjon, ta kontakt med Geir Bergkastet på e-post geir.bergkastet@operaen.no.

Den Norske Opera & Ballett ønsker å stimulere til et godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn eller etnisk bakgrunn.
Den Norske Opera & Ballett har offentlige søkerlister.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten