Høgskulen på Vestlandet

Hjemmeside: http://www.hvl.no/

Musiker i skolebasert samarbeidsprosjekt

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig et engasjement som musiker i skolebasert samarbeidsprosjekt ved Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett. Forskningsprosjektet «Music Teacher Education for the Future» (FUTURED 2019-2022) ved Høgskulen på Vestlandet er et forskningsprosjekt som har som mål å utvikle musikklærerutdanningen i den nye femårige lærerutdanningen. En del av prosjektet foregår på grunnskoler, der vi ønsker å forske på samarbeid mellom musiker, musikklærere og lærerstudenter. FUTURED skal engasjere en musiker med erfaring fra kunstnerisk samarbeid i skolen, og med kompetanse på komponering/skaping ved hjelp av digitale verktøy. Oppdraget gjennomføres intensivt på en ungdomsskole i Bergen i januar/februar 2020, med noe planlegging og forarbeid høsten 2019 og noe etterarbeid våren 2020.

Ansvars- og arbeidsområde:
• Planlegge, forberede og gjennomføre musikkaktiviteter på skolene i tett dialog og samarbeid med skolens musikklærere og en gruppe lærerstudenter
• Delta i felles samlinger i prosjektet
• Delta i samtaler og forskningsintervjuer, og levere tilbakemeldinger til forskerne
Arbeidsplassen er ungdomsskole i Bergen

Kvalifikasjoner:
• Erfaring fra kunstnerisk og/eller pedagogisk arbeid med musikk og barn og unge
• Interesse for og helst erfaring fra kunstnerisk arbeid og samarbeid i skolekontekst
• Kunnskap og erfaring med komponering ved hjelp av digitale verktøy

Personlige egenskaper:
• Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner i forhold til både elever, studenter, lærere, skoleledelse og forskere
• Fleksibel og tilpasningsdyktig

Vi tilbyr:
• Lønn etter avtale.
• Arbeidsomfang: Høst 2019 inntil 40 timer forberedelse (inklusive felles samling og møter med lærere og lærerstudenter), vår 2020 inntil 80 timer gjennomføring (planlegging, undervisning, evaluering og samtaler).
• Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

For fullstendig utlysing, se https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/168690/musiker-i-skolebasert-samarbeidsprosjekt

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Catharina Christophersen , Professor/prosjektleder|, på e-post eller telefon 92407269