Norsk Viseforum

Hjemmeside: https://viseforum.no/

Norsk Viseforum er en arena og en frivillig interesseorganisasjon for skapende og utøvende visekunstnere, viseklubber og viseinteresserte i Norge og arbeider for å styrke betydningen og vilkårene for viser i Norge.

Daglig leder

Ettårig vikariat med mulighet for forlengelse.

Brenner du for norskspråklig musikk og det frivillige musikkliv?

Norsk Viseforum forvalter en viktig del av vår kulturarv. Den ivaretas av de tusener av våre medlemmer som spiller, skriver og lytter til viser over hele landet.

Vi søker en engasjert, utviklingsorientert og samlende daglig leder med god politisk teft. Stillingen er spennende, utfordrende og interessant for deg som er opptatt av norsk musikkliv og ønsker å bidra til å styrke vilkårene og betydningen for visesjangeren i Norge.
I tillegg til å være en interessepolitisk organisasjon jobber vi for å legge til rette for kompetansedeling, nettverksbygging og for å skape arenaer for å møtes og lære av hverandre.

ARBEIDSOPPGAVER
• Daglig leder er ansvarlig for å lede organisasjonen i tråd med vedtatte strategier og budsjetter.
• Lede den daglige drift, herunder økonomistyring, budsjettkontroll og personalansvar.
• Ansvarlig for at organisasjonen til enhver tid har gode styringsverktøy og instrukser, samt at vedtatte planer gjennomføres.
• Jobben innebærer strategi, politikk, mediehåndtering, prosjektledelse og næringsutvikling.
• Administrative oppgaver som søknadsskriving og rapportering.
• Veiledning og oppfølging av medlemmer.
• Informasjonsarbeid
• Daglig leder rapporterer til styret.

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER
• Fullført høyere utdanning
• Erfaring fra kulturlivet og personalledelse
• Administrativ erfaring, økonomisk kompetanse og forretningsforståelse
• Gode evner til kommunikasjon og relasjonsbygging
• Nettverk i nasjonalt musikkliv og kjennskap til norsk musikkhistorie vil være en fordel
• God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
• Stor arbeidskapasitet

VI TILBYR
• Varierte arbeidsoppgaver og selvstendig stilling
• Godt arbeidsmiljø
• Lyse og trivelige kontorlokaler på Schous plass. Samlokalisert med andre musikkorganisasjoner
• Lønn etter avtale
• Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes
• Avspaseringsordning
• Opplæring og tiltredelse så fort som mulig

Søknad: styreleder@viseforum.no

Norsk Viseforum
pb 4647
0506

Spørsmål om stillingen, kontakt: Audun Reithaug , Daglig leder, på e-post eller telefon 40454592
Per-Arne Brunvoll , styreleder, på e-post eller telefon 97420859