Musikkselskapet Nordvegen AS

Hjemmeside: http://www.munor.no/

Musikkselskapet Nordvegen AS (Munor) er et interkommunalt musiker­selskap lokalisert i Haugesund. Eierkommuner er Karmøy, Haugesund, Tysvær, Bokn og Utsira. Harald Hårfagre kammerorkester (profesjonelt prosjektbasert kammerorkester) og Nord-Rogaland Symfoniorkester (amatørsymfoniorkester med en gruppe profesjonelle musikere) er også inne på eiersiden. I tillegg er Rogaland Fylkeskommune en vesentlig bidragsyter til driften.

Munor jobber for utbygging av det profesjonelle musikklivet i Nord-Rogaland og bidrar til et svært rikt og aktivt musikkliv i denne regionen. Det er også et produksjonsselskap som produserer en mengde konserter hvert år.

Fiolinist

Fiolinist i kammermusikkensemble

Munor er arbeidsgiver for Munorensemblet, en vel­etablert kammermusikkgruppe grunnlagt i 1981 og bestående av 5 erfarne musikere. Besetningen er pr i dag obo, 2 fioliner, cello og piano. Fra 1. september 2019 er den ene fiolinstillingen ledig, 100% fast stilling. Ensemblets kjerneområde og hovedkompetanse er klassisk kammermusikk. Man er imidlertid også innom mange andre sjangre gjennom et år.

Fiolinstillingen er i hovedsak utøvende primarius i ensemblet, men det er også aktuelt med solistisk innsats samt pedagogisk virksomhet (begrenset til 30%) og konsertmester i Nord-Rogaland symfoniorkester/Harald Hårfagre kammerorkester. Det er også en del planleggingsoppgaver forbundet med stillingen.

Vi søker en fiolinist med høyt faglig instrumentalnivå, naturlige kammermusikalske lederegenskaper, stor musikalsk oversikt, instrumental allsidighet, gode samarbeidsegenskaper, personlig skikkethet og med interesse for å bidra til videreutvikling av det lokale musikklivet. Det er ønskelig med formell godkjent utdanning både instrumentalt og pedagogisk, men ikke et krav.
Lønn etter Munors egen tariffavtale med forbundet for kunst og kultur, Creo.

Prøvespillsrepertoar:
Mozart fiolinkonsert nr. 4 eller 5, 1. sats m/kadenz, langsom sats fra en av Bachs solosonater (ikke partitaer), og 1. sats fra en av fiolinkonsertene Tsjaikovsky, Sibelius, Brahms, Beethoven eller Mendelssohn (eller tilsvarende etter nærmere avtale). Det vil også bli prøve i Schumanns klavertrio nr. 1, op. 63, 1. sats fram til takt 163 sammen med ensemblets cellist og pianist. Noter blir lagt ut på Munors Facebookside. I tillegg kommer prima vista og intervju. Innkalling til prøvespill ut fra tilsendt søknad og cv. Det er mulig å underbygge søknaden med lydopptak.

Søknad og CV sendes Munor, Postboks 136, 5501 Haugesund eller bgismervik@munor.no innen 10. mai.
Prøvespill i Oslo 24.-25. mai og Haugesund 26. mai.

Kontaktperson:
Daglig leder Bernhard Gismervik,
+47 90 98 04 33/52 74 34 64

Søknad: bgismervik@munor.no

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten