Asker kulturskole

Hjemmeside: http://www.asker.kommune.no/

Kommunene Hurum, Røyken og Asker slår seg sammen til én kommune i 2020. Den nye kommunen skal hete Asker, og får omlag 93.000 innbyggere og 6.000 ansatte. Asker blir med det landets 8. største kommune. Den nye kommunen skal bygges med FNs bærekraftsmål som rammeverk, skal satse på innovasjon og digitalisering, og legge til rette for et levende lokaldemokrati med gode nærdemokratiske ordninger.

Asker skal gi gode likeverdige tjenester til innbyggerne, ha en profesjonell forvaltning, god publikumsservice og opplevd tilgjengelighet hos innbyggerne. Asker kulturskole har ca. 1200 elever og 60 ansatte. Kulturskolen har sin hovedbase på Østre Asker gård i Asker sentrum.

Asker kulturskole har undervisning i musikk, visuelle kunstfag og teater. Kulturskolen har ansvar for Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken, administrerer dirigenttjenester til korps og orkester og har ansvar for spilleopplæring i skolekorps og orkester.

Avdelingsleder teater, dans og kunst

Er du en person som brenner for kunstfagene? Da kan dette være stillingen for deg!

Vi søker deg som er en god lagspiller og som er åpen for samarbeid, har god digital kompetanse og god kjennskap til nasjonal rammeplan for kulturskolene. Hos oss tar du del i store og aktive fagmiljøer og kulturskolen har fokus på faglig og pedagogisk utvikling. Vi arbeider bl.a. med lokale læreplaner i alle fag, oppstart av fordypningsprogram, utvidelse av breddeprogrammene og utvikling av digitale tilbud. Kulturskolen vil også få flere og bedre tilpassede undervisningslokaler i årene fremover.

Hurum, Røyken og Asker kulturskoler slår seg formelt sammen fra 1.1.2020, men allerede fra august 2019 vil samarbeidet mellom skolene være svært tett. Nye Asker kulturskole får ca. 1.500 elever, 90 ansatte og 40 årsverk. Avdeling for teater, dans og visuell kunst har ca. 400 elever, 15 lærere og 5,5 årsverk. Kulturskolen tilhører tjenesteområdet Medborgerskap som omfatter virksomhetene idrett og friluft, kulturliv, kulturskole, bibliotekene og innbyggertorg og nærdemokrati.

Som avdelingsleder inngår du i kulturskolens ledergruppe, som består av rektor og tre avdelingsledere.

Arbeidssted vil være Asker sentrum. Fra 2020 vil stillingen dekke hele den nye kommunen.

Arbeidsoppgaver

 • Personal-, økonomi- og fagansvar for avdelingen.
 • Planlegging og ledelse av faglig og pedagogisk utviklingsarbeid.
 • Planlegging og gjennomføring av forestillinger, visninger og ulike prosjekter.
 • Samarbeid med andre kommunale virksomheter, kulturlivet og andre samarbeidspartnere.
 • Planlegging og ledelse av møter og arbeid i fagseksjoner, lærerteam og i lærerkollegiet som helhet.
 • Frem til 1. januar 2020 skal avdelingsleder gjennomføre en fusjonsprosess i samarbeid med virksomhetsleder, samt ha ansvar for å lede arbeid innen eget fagområde.

Kvalifikasjoner

 • Kunstfaglig utdannelse innen teater fra høgskole/universitet, minimum Bachelor-grad.
 • Pedagogisk utdannelse i grunnutdanning eller praktisk-pedagogisk utdannelse (PPU).
 • Erfaring fra undervisning, administrasjon og ledelse i kulturskole eller tilsvarende skoleslag.
 • God kjennskap til visuelt fagfelt og dans.
 • Gode ferdigheter i norsk språk, skriftlig og muntlig.
 • Relevant erfaring fra omstillings- og utviklingsarbeid med dokumenterte resultater.
 • God forståelse for økonomi og rammebetingelser.
 • Gode kommunikasjons- og samhandlingsevner.
 • Gode digitale ferdigheter.

Vi søker deg som:

 • ønsker å bidra til utviklingen av kulturskolen
 • har evne til å arbeide selvstendig, strukturert og ryddig
 • har gode strategiske og analytiske egenskaper
 • har gjennomføringsevne, er tydelig og beslutningsdyktig
 • er utviklings- og endringsorientert
 • liker å arbeide med barn og ungdom
 • er kreativ og tar initiativ
 • er tillitsskapende med høy integritet
 • har god forståelse for forholdet mellom politikk og administrasjon
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø.
 • Stort fagmiljø i kulturskolen.
 • Mulighet for faglig utvikling og deltakelse i nye Asker kommunes lederutviklingsprogram.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Lønn etter kommunens lønns- og stillingsregulativ.

Politiattest kreves av den som får tilbud om stillingen.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Kim Stian Gjerdingen Bakke , Kulturskolerektor, på telefon 414 34 101 / 66 76 81 04