Vestre Slidre kommune

Hjemmeside: http://www.vestre-slidre.kommune.no/

I «Vakre Varierte Valdres» er det seks kulturskoler som samarbeider tett. Det gjør at vi kan tilby attraktive arbeidsplasser og et kulturskoletilbud med stor bredde og høy faglig kvalitet. Ut av dette samarbeidet har det blant annet vokst et oppsiktsvekkende aktivt og levende strykemiljø.

Kulturskolelærere

Flere av kommunene har korpsmiljø i vekst og aktive folkemusikkmiljø, og vi utvikler stadig tilbudene innen visuell kunst, dans, teater samt klassisk og rytmiske musikk. Arbeidet er forankret i Rammeplan for kulturskolen, som også aktualiserer et tettere samarbeid med skoler, barnehager og andre aktuelle samarbeidspartnere. Dette gir ytterligere muligheter for å bygge fleksible og varierte stillinger.

For kommende skoleår trenger vi lærere i slagverk, skolekorps (dirigent) dans og piano. Andre oppgaver som f.eks. kulturSFO og musikkbarnehage kan også være aktuelt for den rette. Hvilken stillingsstørrelse vi til slutt kan tilby vil avhenge av hvilke kvalifikasjoner søkeren kan kombinere. Andre mindre kulturskolefag/-oppgaver kan også bli aktuelt. Alle stillingene nedenfor er samarbeid mellom flere kommuner.

Vi søker etter lærere som:

  • har gode ferdigheter på sitt instrument/i sitt fag
  • har relevant, høyere utdanning
  • har god pedagogisk kompetanse og reflekterer rundt egen praksis
  • har gode samarbeidsevner
  • bidrar aktivt i skolens utviklingsarbeid
  • har evne til å inspirere og løfte både nybegynnere og viderekommende
  • anerkjenner og tar i bruk forskningsbasert kunnskap
  • evner å lede og organisere grupper

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Kveldsarbeid må påregnes. Gyldig politiattest er et krav. Det er viktig at søkeren har gode norskkunnskaper, førerkort og disponerer egen bil. Det vil bli gjennomført intervju, prøvespill og prøveundervisning/-direksjon.

Slagverk 50%
Vi søker en dyktig slagverklærer med evne til å inspirere sine elever både på trommesett og på melodisk slagverk (50% fast stilling med mulig økning til 70%).

Dirigent for skolekorps 20%
Vi søker også etter en som kan overta etter vår dyktige og inspirerende dirigent for Vestre Slidre skulekorps (20% stilling).

Stillingene kan gjerne kombineres. Vi kan tilby ordna arbeidsforhold i et kreativt og hyggelig lærerkollegium.

Tilsettingsansvar: Vestre Slidre kommune.

Søknadsskjema: Klikk her

Kontaktperson: Spørsmål om stillingen kan rettes til rektor, Gudbrand Silvet Heiene, tlf 41 33 54 96.

Dans 60 – 100% fast stilling

Vi søker etter en allsidig og målbevisst danselærer til undervisning på ulike nivå og alderstrinn.

Stillingen gir frihet til å forme et godt dansetilbud til våre elever. Vi søker etter deg, fortrinnsvis med pedagogisk høgskoleutdanning i dans. Personlige egenskaper som engasjement, entusiasme og evne til samarbeid vil bli vektlagt, og det er viktig at søkeren har god kommunikasjon med barn og unge.

Stillingsstørrelse vil avhenge av mulighetene som åpner seg i dialogen med søkeren, ut fra kompetanse, interesse, søkerens tilgjengelige kapasitet og kommunenes behov.

Vi kan tilby ordna arbeidsforhold i et kreativt og hyggelig lærerkollegium.

Tilsettingsansvar: Øystre Slidre kommune.

Søknadsskjema: Klikk her

Kontaktperson: Spørsmål om stillinga kan rettes til kultursjef, Kari Onstad, tlf 99 69 06 16.

Piano 60% fast stilling + 20% vikariat for skoleåret 19/20

Vi søker en dyktig og inspirerende pianolærer til instrumentopplæring og akkompagnement. Det er viktig med høyt nivå på klassisk piano. Søker må også ha et tilfredsstillende nivå i besifringsspill. Ferdigheter innen rytmisk musikk og elektroniske tangentinstrumenter vil være et pluss.

Tilsettingsansvar: Nord Aurdal kommune.

Søknadsskjema: Klikk her

Kontaktperson: Spørsmål om stillingen kan rettes til rektor, Inge Dahl, 93 06 95 80.

Vi tilbyr:

Løn etter avtale eller tariff og elles arbeidsvilkår etter dei reglar som til ei kvar tid går fram av gjeldande lover, reglement og tariffavtalar
Gode pensjons- og forsikringsordningar
Eit godt arbeidsmiljø er prega av mangfald. Vi oppmodar alle kvalifiserte kandidatar til å søkjeuavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil bli tilrettelagt ved behov.

Det vert gjort merksam på at namnet på ein søkjar kan bli gjort offentleg sjølv om søkjaren har bedt om at namnet blir unnateke offentleg søkjarliste. Ønskje om å bli unnateke offentleg søkarliste må grunngjevast i søknaden, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Søkjaren vert varsla dersom ønskje ikkje kan takast til følgje.

Det vert bede om at søknad, med attestar og vitnemål, vert sendt elektronisk via skjemaet «Søk ledig stilling» i kommunen sitt elektroniske søknadssenter. Merk søknaden med arkivsak 19/241. Når søknaden er sendt, vil du få kvittering på at søknaden er motteke. Ta kontakt om du ikkje får kvittering. Om du ikkje kan sende attestar og vitnemål digitalt, må dei sendast per post innan søknadsfristen går ut til:

Vestre Slidre kommune,
Slidrevegen 16,
2966 Slidre.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Vestre Slidre kommune,
Slidrevegen 16
2966 Slidre

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten