Stavanger kommune

Hjemmeside: http://www.stavanger.kommune.no/

Avdelingsleder - Stavanger kulturskole

Stavanger kulturskole har behov for en avdelingsleder i 50% stilling som skal inngå i skolens lederteam. Skolen er med sine 3600 elevplasser en av landets største kulturskoler og har et tett samarbeid med det frivillige kulturliv og kommunale institusjoner.
Den som blir ansatt vil få ansvar for skolens tilbud rettet mot de yngste elevene og vil ha faglig-, økonomisk- og personalansvar for avdelingens ansatte.

Arbeidsoppgaver
Avdelingsleder vil få ansvar for å videreføre og videreutvikle tilbudet til elever i musikk fra livets begynnelse, musikklek 3-5 år, kulturkarusell for 1. og 2. klasse og skolens tilbud innenfor musikkterapi.
I forbindelse med planlegging av kulturkarusellen, ha tett dialog med skolene om lokaler og timeplaner.

Stavanger kommune skal fra 01.01.20 gå sammen med Rennesøy og Finnøy i Nye Stavanger. Som følge av dette kan arbeidsoppgaver bli noe endret.

Avdelingsleder har faglig-, økonomi-, og personalansvar for ansatte i egen avdeling.

Kvalifikasjoner

 • Høyere kunst-/kulturfaglig utdanning.
 • Arbeidserfaring fra kulturskole eller annen relevant undervisning.
 • Ønskelig med utdanning innenfor administrasjon og ledelse.
 • Evne til å kunne jobbe selvstendig og i team.
 • Kunne beholde roen i hektiske perioder.
 • Må kunne legge fram politiattest i samsvar med opplæringsloven §10-9 og lovens forskrift § 15-2.
 • Gode norsk kunnskaper, både muntlig og skriftlig. Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du kunne dokumentere at du har språknivå tilsvarende B1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.

Personlige egenskaper

 • Du liker å jobbe sammen med ulike mennesker.
 • Du er nøyaktig .
 • Du er flink til å planlegge og organisere.
 • Du har stor grad av gjennomføringsevne
 • Du trives med høyt arbeidstempo .
 • Du har evne og vilje til å bygge gode relasjoner og utvikle nettverk.
 • Du har evne til å kommunisere med, se og bry seg om barn og voksne
 • Du har evne til å lytte og se nye løsninger
 • Du har gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse.
 • Mulighet for kompetanseutvikling
 • En arbeidsplass i stadig utvikling.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Lønn etter avtale

Kontaktinformasjon
Hans Willoch Bræin

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten