Norges musikkhøgskole (NMH)

Hjemmeside: http://www.nmh.no/

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstua i Oslo og har 750 studenter og 350 ansatte.

FoU-konsulent (førstekonsulent)

Vi er på jakt etter en ny kollega til vårt FoU-team.

Er du den vi ser etter?
Vi søker en ny kollega til vårt FoU-team. Du skal i hovedsak følge opp NMHs FoU-sentre med tilhørende eksternfinansierte prosjekter. Det vil si inngå avtaler, følge opp budsjett og regnskap, foreta bestillinger og bistå i planlegging og avvikling av konferanser og andre arrangementer.

Du jobber strukturert og effektivt, har øye for detaljer og trives med å sjonglere mange oppgaver samtidig. Vi ønsker at vår nye kollega er opptatt av godt samarbeid, er innstilt på å yte god service og kommuniserer godt med kollegaer og eksterne aktører.

Arbeidsoppgaver

 • Administrativ støtte til FoU-sentrene i utvikling og oppfølging av
 • FoU-prosjekter
 • Bistå FoU-sentrene i arbeid med inngåelse av avtaler og kontrakter
 • Følge opp utbetalinger, fakturaer, regnskap og budsjett
 • Bistå i planlegging og avvikling av konferanser og arrangementer internt og eksternt
 • Andre FoU-administrative oppgaver

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning (minimum bachelor), gjerne med økonomi og administrasjon i fagkretsen
 • Erfaring med regnskap og rapportering vil bli vektlagt
 • Erfaring fra FoU-administrativt arbeid innen musikk, kunst, kultur vil være en fordel
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Det vil være en fordel å ha erfaring i bruk av arkivsystem, som
 • Public360, samt faktura- og regnskapssystemer som Basware og
 • Agresso

Personlige egenskaper

 • Målrettet, initiativrik og selvstendig i arbeidet
 • Strukturert og ryddig
 • Evne til å tenke kreativt og til å finne nye løsninger
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Generelt

Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for tilsatte ved Norges musikkhøgskole.

Stillingen lønnes etter statens regulativ som førstekonsulent, stillingskode 1408, lønnstrinn 51-57 (f.t. 449 400 – 497 000). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Det trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke, uavhengig av kulturell bakgrunn, alder og funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. Offentlighetsloven § 25 pkt. 2. Søkerne vil i så tilfelle bli varslet om dette.

For ytterligere informasjon om stillingen, ta kontakt med vår rekrutteringsrådgiver hos Hodejegerne AS, Åsta Braathen,
tlf. 989 01 025.

Aktuelle søkere til stillingen vil bli innkalt til intervju.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten