Norges musikkhøgskole (NMH)

Hjemmeside: http://www.nmh.no/

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø.

NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstua i Oslo og har 750 studenter og 350 ansatte

Bibliotekleder

Vil du lede landets største bibliotek innen høyere musikkutdanning?

Biblioteket er landets største bibliotek innen høyere musikkutdanning. Som en viktig del av skolens infrastruktur er biblioteket avgjørende for at lærere og studenter får tilgang til oppdaterte og kvalitetssikrede kunnskapskilder. Biblioteket bidrar til økt kvalitet i utdanning, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. Samlingene omfatter både fysiske og digitale dokumenter.

En viktig del av virksomheten er å skaffe notemateriale til skolens mange konserter. Biblioteket gir også tilgang til en rekke fagdatabaser og strømmetjenester og har ansvaret for NMHs vitenarkiv Brage. Biblioteket har 5,4 faste stillinger samt bibliotekstudenter som arbeider som kveldsvakter. Bibliotekleder rapporterer til direktøren og vil være en del av direktørens ledergruppe.

Den som tilsettes vil komme til et arbeidsfellesskap med dyktige kollegaer som er stolte av jobben sin. Stillingen byr på spennende utviklings- og arbeidsmuligheter i et inspirerende og til tider hektisk miljø med dedikerte ansatte og studenter.

Ansvarsområder

 • Faglig og administrativ ledelse av biblioteket, herunder budsjett- og personalansvar
 • Videreutvikling av bibliotekets tjenester og deltakelse i daglig drift
 • Samarbeid med fagseksjoner og ledelse ved NMH
 • Deltakelse i eksterne faglige nettverk

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning fra universitet eller høgskole med bibliotekarutdanning i fagkretsen
 • Erfaring fra fagbibliotek, fortrinnsvis i universitets- og høgskolesektoren
 • Ledererfaring, inkl. budsjett- og personalansvar
 • Interesse og kompetanse innen musikkfeltet
 • God IKT-forståelse inkludert erfaring med relevante biblioteksystemer (Alma)
 • Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper og en inkluderende og delegerende lederstil
 • Evne til å inspirere og motivere
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Strategisk og løsningsorientert

Generelt

Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for tilsatte ved Norges musikkhøgskole.

Stillingen lønnes etter statens regulativ som hovedbibliotekar, stillingskode 1077, lønnstrinn 71-75 (f.t. kr 646 700 – 695 500 pr. år). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Det trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke, uavhengig av kulturell bakgrunn, alder og funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. Offentlighetsloven § 25 pkt. 2. Søkerne vil i så tilfelle bli varslet om dette.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til direktør Tove Blix, tlf. 928 31 445 eller e-post tove.t.blix@nmh.no.

Aktuelle søkere til stillingen vil bli innkalt til intervju.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten