Arktisk Filharmoni AS

Hjemmeside: http://www.arktiskfilharmoni.no/

Arktisk Filharmoni AS er et offentlig eid aksjeselskap som ble stiftet i 2009. Vertskommunene Tromsø og Bodø eier 50 % hver. Selskapet er lokalisert i Tromsø og Bodø og har som formål å bygge opp og drive opera- og orkestervirksomhet av høy kunstnerisk kvalitet. Selskapet har en betydelig turnévirksomhet med konserter og operaforestillinger i hele Nord-Norge.

Våre kjerneverdier raus, sprek og solid står sentralt i en organisasjon med høye ambisjoner både i forhold til kunstnerisk utvikling og organisasjonsutvikling. Organisasjonen mottar årlige tilskudd fra Kulturdepartementet, Tromsø kommune, Bodø kommune, Troms fylkeskommune, Nordland fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune.

Selskapet har for tiden 51 faste årsverk og en forventet omsetning i 2019 på kr. 95 mill.

Orkestersjef Bodø

Arktisk Filharmoni AS har ledig stilling som orkestersjef med ansvar for ledelse av vår orkestervirksomhet i Bodø. Det er for tiden 21 faste ansatte i Bodø, hvorav 16 er musikerstillinger. Stillingen som orkestersjef inngår i selskapets ledergruppe og rapporterer til direktør. Vi søker en tydelig, ambisiøs og motiverende leder som kan videreutvikle orkesterets virksomhet med særlig fokus på personalledelse og organisasjonsutvikling. Arktisk Filharmoni er en organisasjon i vekst, med konkrete planer for videreutvikling av orkesteret gjennom de neste årene. Arbeidssted er Stormen Konserthus. En del reiseaktivitet må påregnes.

Følgende ansvarsområder og arbeidsoppgaver er tillagt stillingen:
• Ledelse,- personal- og økonomiansvar for orkestervirksomheten i Bodø.
• Planlegging og praktisk gjennomføring av konserter og forestillinger og annen aktivitet i samarbeid med produksjonsstab.
• Ansvar for oppfølging av HMS og arbeidsmiljø.

Ønskede kvalifikasjoner:
• Du er en trygg leder med erfaring fra personalledelse.
• Du er løsningsorientert, og ser muligheter snarere enn begrensninger.
• Du er nøyaktig, strukturert og har stor arbeidskapasitet.
• Du har høyere utdanning, musikkfaglig bakgrunn og/eller relevant erfaring fra profesjonell kulturvirksomhet.
• Du har erfaring med økonomi og budsjettoppfølging.
• Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
• Du har en brennende interesse for orkesterfeltet og kulturlivet.
• Du har gode relasjonelle ferdigheter, og ser det som naturlig å være organisasjonens ansikt utad.

Vi kan tilby:
• En spennende og utfordrende lederstilling i en sprek organisasjon som er i utvikling og vekst.
• Gode pensjons- og forsikringsordninger.
• Lønn etter avtale.

Søknadsbrev med CV og navn på to referansepersoner kan sendes elektronisk til: post@arktiskfilharmoni.no. Søknadsfrist: 6 mai 2019. Ved spørsmål om stillingen kan direktør Tor Lægreid kontaktes på tlf. 916 70745. Arktisk Filharmoni AS har offentlige søkerlister.

Søknad: post@arktiskfilharmoni.no

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten