Festspillene Helgeland

Festspillene Helgeland blir etablert i 2019 og er et samarbeid mellom Galleria kunstfestival, Toppenkurset – International Summer Academy & Festival of Music og ByfestVeko. Festspillene bygger videre på disse etablerte festivalene som til sammen utgjør et av landsdelens største kulturarrangement. På de respektive nettsidene finnes informasjon om festivalene som står bak Festspillene Helgeland.

www.galleria.no  www.toppenkurset.no   www.byfestveko.no

Vår visjon: Festspillene ønsker å være en arena for store og grensesprengende opplevelser på Helgeland – i hjertet av Norge. Vi vil være inkluderende, mangfoldige og nyskapende og vi har en sterk satsing mot barn og unge.

Festspillsjef

– ledig treårig prosjektstilling

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle og befeste Festspillene Helgeland i samarbeid med Galleria, Toppenkurset og ByfestVeko.
 • Koordinere programmet mellom samarbeidspartnerne
 • Utvikle nye programidéer og fellesarrangement
 • Budsjettarbeid
 • Ansvar for søknader og rapportering til offentlige bevilgningsmyndigheter
 • Oppfølging og videreutvikling av sponsoravtaler
 • Bistå samarbeidspartnerne/eierne i søknadsarbeid overfor offentlige og private finansieringskilder
 • Kontraktering av kunstnere/utøvere til fellesarrangement
 • Lede arbeidet med markedsplaner for festspillene, herunder arbeid med visuell profil og utforming av materiell til publisering, administrere annonser og billettsalg for fellesarrangementene
 • Bidra til synlighet i det offentlige rom
 • Sekretær for kunstnerisk råd, styre og referansegruppe
 • Andre oppgaver må også påregnes.

Kompetansekrav

 • Utdanning innen kunstfag (musikk, visuell kunst eller scenekunst) fra høgskole-/universitet med minimum bachelor grad.
 • Realkompetanse fra festival- og prosjektledelse kan veie opp for formell kompetanse.

Ønsket tilleggskompetanse

 • Økonomiutdanning
 • Utdanning innen administrasjon og ledelse

Vi søker en person med

 • Inngående kunnskap om kunst- og kulturlivet
 • Erfaring fra organisasjonsarbeid innen kunst/kultur
 • Prosjektledererfaring
 • God kjennskap til offentlige og private finansieringskilder
 • Bred kontaktflate innen kunst- og kulturfeltet nasjonalt og internasjonalt

Vi søker deg med følgende egenskaper

 • Initiativrik og selvstendig
 • Gjennomføringsdyktig og engasjert
 • Evne til selvstendig arbeid
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Behersker digitale verktøy for publisering
 • Gode samarbeidsevner

Det forutsettes tilstedeværelse under gjennomføringen av Festspillene Helgeland 2019, 29. juni – 7. juli.

Stillingsstørrelse: 60% (utvikling til 100% stilling kan bli vurdert)

Språkkrav: Norsk og engelsk skriftlig og muntlig. Oppgi tilleggsspråk i søknaden.

Arbeidssted: Mosjøen
Tiltredelse: Snarest
Lønn: Etter avtale i samsvar med utdanning og realkompetanse.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til

kontakt@toppenkurset.no post@galleria.no og roar@mollermusikk.no

Søknad sendes med CV og referanser.

Søknad: post@galleria.no

Festspillene Helgeland
Boks 424
8651 Mosjøen

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten