Norges musikkhøgskole (NMH)

Hjemmeside: http://www.nmh.no/

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstua i Oslo og har 750 studenter og 350 ansatte. Høgskolen er en lA – bedrift.

Rådgiver ved Studie- og FoU-seksjonen

Vil du være med å utvikle studieporteføljen ved Norges musikkhøgskole? I denne stillingen vil du arbeide med å utvikle og kvalitetssikre høgskolens studietilbud på bachelor, master og videreutdanningsnivå. Arbeidet gjøres i tett samarbeid med det faglige miljøet og studieplankoordinator i seksjonen. Til stillingen ligger det også ansvar for å koordinere praksis.

Du vil ha ansvaret for å drive prosesser framover, og må trives med å ha flere prosjekter gående samtidig. Vi søker deg som har et engasjement rundt utdanning generelt og musikkutdanning spesielt. Stillingen vil også bli tillagt andre arbeidsoppgaver innenfor seksjonens ansvarsområde.

Den som tilsettes vil inngå som en del av utviklingsteamet i seksjonen. Utviklingsteamet jobber bl.a. med synergier mellom områder som kvalitetsarbeid, digitalisering, internasjonalisering, EVU og alumni, samt utvikling av studieporteføljen.

Arbeidsoppgaver

 • Vedlikehold og utvikling av studieporteføljen
 • Sekretæroppgaver i arbeidsgrupper og utvalg
 • Saksbehandling til studieutvalget
 • Oppdatering av studieplaner på nettsiden og i andre relevante systemer
 • Koordinering av praksis
 • Andre utrednings- og arbeidsoppgaver innen seksjonens ansvarsområde

Kvalifikasjoner

 • Det er ønskelig med musikkfaglig høyere utdanning, fortrinnsvis mastergrad, for eksempel i musikkpedagogikk. Relevant arbeidserfaring kan veie opp for evt. manglende utdanning.
 • Utdanning innen samfunnsvitenskap eller annen relevant utdanning vil også bli vurdert
 • Erfaring fra ledelse av prosjekter og utredningsarbeid er et pluss
 • Det er en fordel om du har god kjennskap til arbeid med studieplaner
 • Erfaring fra høyere utdanningsinstitusjon vil bli vektlagt
 • Stillingen krever god skriftlig og muntlig framstillingsevne både på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Målrettet, initiativrik og selvstendig i arbeidet
 • Strukturert og ryddig
 • Evne til å tenke kreativt og til å finne nye løsninger
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Generelt

Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for tilsatte ved Norges musikkhøgskole.

Stillingen lønnes etter statens regulativ som rådgiver, stillingskode 1434, lønnstrinn 57-67 (f.t. kr 497 000 – 597400 pr. år). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Det trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke, uavhengig av kulturell bakgrunn, alder og funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. Offentlighetsloven § 25 pkt. 2. Søkerne vil i så tilfelle bli varslet om dette.

For ytterligere informasjon om stillingen, ta kontakt med vår rekrutteringsrådgiver hos Hodejegerne AS, Åsta Braathen, tlf. 98 90 10 25.

Aktuelle søkere til stillingen vil bli innkalt til intervju.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten