Færder kommune

Hjemmeside: http://www.faerder.kommune.no/

Færder er en øykommune i Vestfold. Kommunen er kjent for sin vakre skjærgård, og en stor del av skjærgården mot Oslofjorden ligger innenfor Færder nasjonalpark. Omtrent 650 øyer og holmer hører til kommunen; de fleste av disse er ubebodde. Kommunen har 26 700 innbyggere.

Vi har gode bo- og oppvekstmiljøer, full barnehagedekning, gode skoletilbud og et stort mangfold innen kultur- og fritidsaktiviteter.

Færder kommune er en IA-bedrift, og har et godt arbeidsmiljø blant våre ansatte. Vi leverer tjenester av høy kvalitet til kommunens innbyggere, og leter kontinuerlig etter bedre måter å løse oppgavene på. Kommunen har fokus på innovasjon og nytenkning for å sikre kvaliteten på våre tjenester i fremtiden.

Færder kulturskole gir undervisning i musikk, teater og visuell kunst til barn og unge i Færder kommune. Skolen har egne undervisningslokaler sentralt på Nøtterøy.

Kulturskolelærere piano og saksofon

Vi har følgende ledige stillinger fra 01.08.2019:

Saksofon
30 % fast stilling som kulturskolelærer med saksofon som hovedinstrument.

Piano
80 % fast stilling som kulturskolelærer med piano som hovedinstrument. Noe akkompagnering og annen utøvende virksomhet vil være aktuelt.

Søkere må ha minimum 3 års musikkutdanning fra høyskole/universitet. Det er også ønskelig med pedagogisk utdanning. Realkompetanse og egnethet vil vektlegges. Det kreves politiattest.

Færder kulturskole har omtrent 300 elever og 15 ansatte. Skolen holder til på Borgheim på Nøtterøy, men en del av undervisningen skjer også ute på ulike skoler i kommunen. Undervisningen blir gitt alle ukedager, og lærerne styrer i stor grad sin egen timeplan. Elevene er barn og ungdom i alderen 6 – 19 år, på alle nivåer. Saksofonelevene er i stor grad elever som også spiller i et av kommunens to skolekorps.

Kulturskolen samarbeider også tett med grunnskolen, og vi er på utkikk etter lærere som er interessert i å være med på å videreutvikle et slikt samarbeid. Fra august 2021 får kulturskolen nye lokaler, samlokalisert med ny barneskole.

Lønn etter tariff.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Rektor , Siri Gythfeldt, på telefon 93 02 85 09
Øystein Heimdal , Inspektør, på telefon 92 20 37 80