Ung i Kor

Hjemmeside: http://www.ungikor.no/

Om Ung i Kor
Ung i Kor er en landsomfattende kororganisasjon for barne-og ungdomskor, med rundt 300 kor og 11 000 medlemmer. Organisasjonen har ti ansatte, hvorav fem på våre regionskontorer i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo.

Ung i Kor har som motto ”Unge stemmer skal høres” og skal styrke utbredelsen av og kvaliteten på barne- og ungdomskorsang gjennom:

– å fremme musikalsk utvikling
– å gi hjelp og støtte til medlemmene
– å drive opplæring i demokratisk arbeid

Produsent for Norges Ungdomskor

Norges Ungdomskor er et årlig prosjekt, som samler unge sangere fra 16 til 26 år fra hele Norge til korsang av høy, internasjonal kvalitet. Prosjektet blir driftet av barne- og ungdomskororganisasjonen Ung i Kor. Deltakerne er ungdom som enten studerer musikk, eller har sang som sin fremste fritidsaktivitet. Opptak skjer gjennom prøvesang, en gang hvert år. Ung i Kor har to hovedmål for prosjektet:

• Å utvikle talentfulle korsangere fra hele landet ved hjelp av framstående dirigenter, et høyt musikalsk nivå, og et inspirerende og utfordrende repertoar
• Å gi den enkelte sanger gode musikalske og sosiale opplevelser
Norges Ungdomskor gjennomfører to til tre samlinger i året, i Norge eller i utlandet, med en lengre turné om sommeren. Kunstnerisk leder engasjeres til prosjektet for to år av gangen.

Ung i Kor lyser nå ut en to-årig prosjektstilling som produsent for Norges Ungdomskor i 20%.

Sentrale oppgaver tillagt stillingen er
• Planlegging og gjennomføring av samlinger, konserter og turné, inkludert kontakt med arrangører og festivaler
• Søknadsskriving og rapportering i samråd med daglig leder i Ung i Kor
• Å være reiseleder på samling og turné
• Løpende kontakt med sangere, dirigent og daglig leder
• Arrangering av prøvesang
• PR og markedsføring, inkludert oppdatering av hjemmeside og sosiale medier

Vi ønsker søkere med høyere utdanning. Det er en stor fordel å ha erfaring og nettverk fra kor- og musikkfeltet, i Norge og internasjonalt. Søkere bør ha erfaring fra konsertproduksjon og turnévirksomhet, eller tilsvarende oppgaver. Søkeren må kunne jobbe selvstendig, være strukturert, og inneha gode samarbeidsevner. Det er viktig å kunne kommunisere godt, både skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk.

Samlingene legges stort sett til skoleferiene, og det må beregnes større arbeidsmengde i forkant og underveis. Utenom samlingene er arbeidstiden fleksibel. Du vil samarbeide med daglig leder og de andre ansatte i Ung i Kor i spørsmål rundt blant annet økonomi og markedsføring.

Vi tilbyr et ungt og kreativt arbeidsmiljø. Arbeidssted er Musikkens hus i Schous kulturbryggeri på Grünerløkka, hvor vi deler kontorfasiliteter i fellesskap med mange andre musikkorganisasjoner.

Stillingsprosent: 20%
Tilsettelse 1.april 2019
Lønn etter avtale

For spørsmål om stillingen kontakt daglig leder i Ung i Kor, Victoria Liedbergius, på 97824687 eller victoria@ungikor.no

Søknadsfrist 03.mars
Søknad og CV sendes elektronisk til victoria@ungikor.no

Søknad: victoria@ungikor.no

Spørsmål om stillingen, kontakt: Victoria Liedbergius , Daglig leder, på e-post eller telefon 97824687