Oslo Jazzfestival

Hjemmeside: http://www.oslojazz.no/

Aldri tidligere har vi sett en slik interesse og utvikling i jazzen som akkurat nå. Musikere fra alle sjangere ser til jazz for inspirasjon. Vi opplever en musikalsk nytenkning og oppmerksomhet som gir oss stor tro på at norsk jazz skal fortsette sin særstilling som ledende på den internasjonale musikkarena.

Oslo Jazzfestival presenterer norsk, nordisk og internasjonal jazz i Oslo gjennom en årlig festivaluke i august. Festivalen er organisert som en stiftelse og har som visjon å gjøre Oslo til Europas inspirasjonsarena for jazz.

Festivalsjef

Vi søker nytenkende og offensiv festivalsjef.

Vi søker en festivalsjef som er dypt engasjert i norsk musikkliv og opptatt av jazz i alle sine former. Den rette person skal sørge for at Oslo Jazzfestival tar en sentral rolle i jazzens utvikling. Oslo er en spennende kulturby, og festivalen skal gjenspeile dette. Vår festivalsjef er nytenkende, offensiv og trives med å delta i det offentlige ordskiftet.

Han eller hun er komfortabel i media, er en dyktig relasjonsbygger og ser verdien av å bygge et sterkt nettverk både nasjonalt og internasjonalt. Gode samarbeidsevner er en sentral faktor for å lykkes i stillingen. Den rette personen har erfaring som bringer oss nærmere visjonen.

Daglig leder rapporterer til festivalens styre. Stillingen er et åremål på fire år, med fleksibilitet på stillingsandel.

Spørsmål om stillingen kan rettes til rekrutteringsrådgiver i Hodejegerne, Åsta Braathen, tlf. 989 01 025. Ønsker du ytterligere opplysning kan styrets leder Ellen Horn, tlf. 995 41 922, eller styrets nestleder Jannike Sørensen, tlf 934 28 560 kontaktes. Kandidater kan være konfidensielle, også for oppdragsgiver, inntil annet er avtalt.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten