Musikkens studieforbund

Hjemmeside: http://www.musikkensstudieforbund.no/

Musikkens studieforbund er Norges nest største studieforbund. Vi har 30 medlemsorganisasjoner som dekker hele det frivillige musikklivet i Norge. Vi er samlokaliserte med vår søsterorganisasjon Norsk musikkråd, for tiden i hyggelige lokaler sentralt på Grünerløkka. Vi er vertsorganisasjon for «Krafttak for sang» og driver det landsomfattende tiltaket «Musikk i fengsel og frihet».

Rådgiver

Vi søker etter en rådgiver til vår sentraladministrasjon i Oslo. Arbeidsoppgavene vil være varierte, med både administrativ kontroll av kursrapporter, prosjektutvikling, rådgivning til våre medlemslag og fylkesledd, saksbehandling av søknader om tilskudd, og kommunikasjon både internt og eksternt. Vi er også en aktiv interessepolitisk organisasjon som jobber for å påvirke rammebetingelsene som musikklivet er avhengig av.

Studieforbundenes virksomhet er styrt av Lov om voksenopplæring med tilhørende forskrift. Studieforbundene i Norge er for tiden inne i en omfattende evalueringsprosess, som kan føre til endringer i hvordan samfunnet i fremtiden støtter opplæring i frivillige organisasjoner. Av den grunn ønsker vi søkere som har et aktivt forhold til musikkpedagogikk i vid forstand, og innsikt i behovene knyttet til opplæring i det brede musikklivet over hele landet.
Sentraladministrasjonen i Musikkens studieforbund består av 3 personer. I tillegg har vi et profesjonelt nettverk over hele landet gjennom fylkesmusikkrådene, som er våre primære saksbehandlere.

Ønskede kvalifikasjoner:

• Musikkpedagogisk innsikt
• Høyere utdannelse, eller tilsvarende realkompetanse
• Administrativ erfaring
• God skriftlig formuleringsevne
• Forståelse av hvordan frivillige, demokratiske organisasjoner fungerer

Egenskaper

• Du er god til å formidle og skriver godt og raskt
• Du er positiv, konstruktiv og har godt humør
• Du kan veksle mellom ulike oppgaver i en liten administrasjon
• Du er samfunnsengasjert
• Du er god til å samarbeide med andre

Arbeidsgiver kan tilby:

• Fast 100% stilling
• Lønn etter avtale
• Godt arbeidsmiljø
• God pensjonsordning
• Kontorfellesskap med mange musikkorganisasjoner
Arbeidsgiver er Musikkens studieforbund.

Søknad: msf@musikk.no

Postboks 4651 Sofienberg
0506 OSLO

Spørsmål om stillingen, kontakt: Ludvig Claeson , daglig leder, på e-post eller telefon 90073029