Nesodden kulturskole

Hjemmeside: https://www.nesodden.kommune.no/barn-unge/skoleportal/nesodden-kulturskole/

Nesodden er en attraktiv kommune i vekst som nå satser sterkere på samfunns- og næringsutvikling. Kommunen ligger vakkert til i Follo med sin lange kyststripe mot Oslofjorden og Bunnefjorden og har i underkant av 20 000 innbyggere. Her er turterreng både sommer og vinter, mange badestrender og et rikt kulturliv. For å lykkes i en organisasjon i stadig endring kreves det dyktige ledere og medarbeidere. Nesodden kommune er en god og inspirerende arbeidsplass hvor vi leverer gode tjenester til innbyggerne.

Nesodden kulturskole ble etablert i 1994. Kulturskolen samarbeider tett med skolene i kommunen og kulturskolene i Follo. Lærere kan ha kombinerte stillinger der de også underviser i grunnskolen og skoler med SFO-tilbud. Det er også samarbeid med korpsene på Nesodden, og korpsdirigentene er ansatt i kulturskolen.

Nesodden kulturskole har sin base i Tangenten – Nesodden kommunesenter, et aktivt sambrukshus som omfatter kommuneadministrasjon, ungdomsskole, helsestasjon, kafé og bibliotek. Kulturskolens lokaler brukes også av andre virksomheter.

Administrasjonen består av rektor og en konsulent. Stillingen er underlagt kultursjef Nesodden kommune. Rektor vil inngå i et team med tre andre fagsjefer (Nesodden bibliotek, Ungdom & fritid, Kultur, idrett og friluft) som alle rapporterer til kultursjef/virksomhetsleder kultur.

Nesodden kulturskole har ca. 400 elevplasser innen musikk, visuell kunst og animasjon, samt en dyktig lærerstab som gir sitt ytterste for at elevene utvikler seg gjennom ulike kunstuttrykk.

Sammen skaper vi det gode livet!

Rektor

Nesodden kulturskole søker en engasjert rektor med utpregede samarbeidsevner og kulturfaglig tyngde.

Arbeidsoppgaver

 • Kulturfaglig, pedagogisk, økonomisk og administrativ ledelse og utvikling av Nesodden kulturskole
 • Personalledelse
 • Aktivt sørge for god og tett dialog med ansatte, med fokus på faglig utvikling og et godt og kreativt arbeids- og læringsmiljø
 • Aktivt sørge for at daglig flyt av arbeidsoppgaver ivaretas, inklusiv vikarer, omprioriteringer og annet.
 • Aktivt sørge for god dialog med brukere.
 • Aktivt synliggjøre kulturskolens tilbud, blant annet på nett, i media og i sosiale kanaler.
 • Samarbeid med profesjonelle kulturaktører og frivillige organisasjoner.
 • Prosjektledelse.
 • Regionalt samarbeid.
 • Andre arbeidsoppgaver vil kunne tillegges stillingen.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning, fortrinnsvis kulturfaglig
 • Bred ledererfaring med gode referanser
 • God faglig kunnskap om kulturskoleområdet
 • Erfaring med arbeid med kunst og kultur for barn og ungdom
 • Kunnskap innen økonomi- og budsjettstyring
 • Erfaring og kompetanse innen prosjektledelse
 • Evne til å uttrykke deg godt på norsk både muntlig og skriftlig
 • Gyldig politiattest etter Opplæringslova §10-9 må framvises før
 • tiltredelse.

Egenskaper

 • Stort engasjement og interesse for kulturfeltet
 • Stor interesse for å bidra aktivt i det lokale kulturlivet
 • Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsegenskaper
 • Løsningsorientert og fleksibel
 • Ledererfaring og personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Gode låne- og pensjonsordninger
 • Ulykkesforsikringer, også i fritiden
 • Personalhytte på fjellet
 • Bedriftsidrettslag
 • Lønn etter avtale
 • Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes da konserter, forestillinger og andre arrangementer oftest foregår på kveldstid og i helgene.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Ellen Knutsen , Kultursjef, på telefon 918 87 014