Ung i Kor Midt

Hjemmeside: https://ungikor.no/regioner/midt/

Ung i Kor er en landsomfattende organisasjon for barne- og ungdomskor, med rundt 300 kor og 11 000 medlemmer. Organisasjonen har ni ansatte, hvorav fem på våre regionkontor i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo.

Ung i Kor Midt er regionledd av Ung i Kor, med ca. 50 medlemskor og 2000 medlemmer i Trøndelag og Møre og Romsdal. Ung i Kor Midt er en selvstendig organisasjon med sitt eget styre og årsmøte som legger føringer for organisasjonens utvikling. Vi jobber aktivt for å skape gode sang- og musikkmiljøer som er åpne og tilgjengelige for alle barn og unge. I tillegg ønsker vi å synliggjøre koraktiviteten og tilrettelegge for gode læringsarenaer ved å tilby kurs, seminarer, festivaler og konserter.

Regionkonsulent

Ung i Kor lyser herved ut en 30 % stilling som regionkonsulent for Ung i Kor Midt.

Om stillingen
Som regionkonsulent for Ung i Kor Midt har du ansvar for driften av organisasjonen, samt planlegging og gjennomføring av alle arrangementer og prosjekter for våre medlemmer. Du har et stort ansvar, men også stor tillit. Du vil ha betydelig påvirkningskraft på organisasjonen, og dine arbeidsoppgaver.

Du jobber stort sett selvstendig, men har gode og tilgjengelige kolleger i Ung i Kor sin sentraladministrasjon, og de andre regionene. I tillegg vil du samarbeide med styret og frivillige. Som regionkonsulent styrer du din egen arbeidsdag med høy grad av fleksibilitet.

Ung i Kor Midt har tett samarbeid med Trøndelag musikkråd og holder til i Trondheim. Arbeidssted vil være 4.etg på kultursenteret ISAK Prinsens gate 44, 7011 Trondheim.

Om søkeren
Vi ønsker søkere med musikalsk- og korfaglig kompetanse, og kjennskap til det frivillige musikkfeltet i Midt-Norge. Søkeren må ha god kjennskap til organisasjonsarbeid og et stort engasjement for utvikling av kor- og sangaktiviteter for barn og unge. Det er også ønskelig at søkeren har noe erfaring med økonomiarbeid.

Søkeren må kunne ta initiativ, jobbe selvstendig, og inneha gode samarbeidsevner. Arbeidsoppgavene er allsidige og vedkommende må være fleksibel. Noe reisevirksomhet og varierende arbeidspress må påregnes.

Dersom den ansatte lykkes i å iverksette nye prosjekter og vekst i organisasjonen vil det være mulighet for utvidelse av stillingen.

Søknadsfrist: 23.januar
Stillingsprosent: 30 % med mulighet for utvidelse
Tilsettelse: Snarest
Lønn: l.tr. 37-48 (361 700-423 200) etter kompetanse og ansiennitet
Søknad + CV sendes elektronisk til aina@ungikor.no

Søknad: aina@ungikor.no

Spørsmål om stillingen, kontakt: Aina Orø Graven , Organisasjonskonsulent, på e-post eller telefon 47368553
Lisa Ingdal , Styreleder Ung i Kor Midt, på e-post eller telefon 46949974