Fylkesmusikerne i Trøndelag

Hjemmeside: https://www.trondelagfylke.no/

Trøndelag fylkeskommune er en kunnskapsorganisasjon med stor tverrfaglighet og rundt 4500 medarbeidere. Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling.

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste politiske organ. Vi har to administrasjonssteder: Steinkjer og Trondheim.

Fylkeskommunen ønsker en mangfoldig sammensetning av ansatte. For den som tilsettes i videregående skole kreves fremlagt politiattest. Vi gjør oppmerksom på at vi utarbeider offentlige søkerlister, men du kan søke om unntak fra denne.

Pianist

Trøndelag er en rik kulturregion preget av stor aktivitet. I Trøndelag fylkeskommune har seksjon for kunst og kultur blant annet ansvar for samarbeid og oppfølging av de profesjonelle kunst- og kulturinstitusjonene, drift og utvikling av egne aktiviteter/prosjekter som fylkesmusikerne, Den kulturelle skolesekken og UKM, samt andre formidlingstiltak innenfor kunst- og kulturområdet. Seksjonen har også ansvar for oppfølging og utvikling av ulike tilskuddsordninger innenfor kunst- og kulturområdet og utvikling av kulturfeltet i samspill med kommuner og øvrig kunst- og kulturliv.

Seksjon kunst og kultur har nå en ledig stilling som fylkesmusiker. Vi søker etter en pianist med klassisk tilnærming, men som også dekker andre genre. Stillingen er primært knyttet til trio med obo og cello. Stillingen innebærer også varierte arbeidsoppgaver utover triospilling, der du må være bevisst ulike oppdragsgivere og målgrupper. Din repertoarkunnskap er bred og omfattende. Vi søker en utøver som er opptatt av kontinuerlig faglig utvikling. For å lykkes som fylkesmusiker må du ha stor evne til selvstendig arbeid, samtidig som du er lyttende og drivende i samarbeid med andre. Aktuelle søkere blir invitert til prøvespill; solo / ensemble og intervju. Ensemblenoter sendes ut på forhånd. Solorepertoar er selvvalgt.

Arbeidsoppgaver
– Egenproduksjoner med trio
– Produksjoner som samler fylkesmusikerne i større ensembler
– Utviklingsprosjekt i kommuner/ fritidsmusikkliv, kulturskoler og andre
– Solistoppgaver og akkompagnement.
– Stillingen medfører utstrakt reisevirksomhet i fylket.

Kvalifikasjoner
– Relevant høyere utdanning i musikk
– Relevant arbeidserfaring
– Kjennskap til offentlig forvaltning
– IKT- basiskunnskaper. Forståelse for offentlig krav til dokumenthåndtering
– Førerkort klasse B

Utdanningsnivå
– Høyskole / Universitet, 3-årig Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper
– Fleksibel og endringsvillig
– God samarbeidsevne
– Strategisk og brukerorientert tilnærming
– God framstillingsevne muntlig og skriftlig
– Målbevisst
– Strukturert
– Samarbeidsorientert/ Tilpasningsdyktig
– Selvstendig
– Initiativrik

Vi tilbyr
– Konkurransedyktige betingelser
– Lønn etter kvalifikasjoner
– Gode forsikrings- og pensjonsordninger
– Bedriftshelsetjeneste
– Fleksibel arbeidstid

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Øystein M Eide , Seksjonsleder, på telefon 900 91 239
Anders Kullerud Skaugen , Rådgiver - Fagkoordinator, på telefon 476 03 534