Kimen kulturhus - Stjørdal kommune

Hjemmeside: http://www.kimenkulturhus.no/

Kimen kulturhus er Trøndelags største av sitt slag, og har siden åpningen i 2015 vært en stor suksess med over 1 500 besøkende i snitt hver dag. Huset inneholder bibliotek, kunstgalleri, kinosaler, kafè, scener tilrettelagt for teater, dans og konserter, kulturskole, fritidsklubb og Stjørdal kirke. Utenfor ligger Kimenparken med muligheter for store utendørskonserter i tilknytning til kulturhuset. Nå søker vi etter en leder for enhet kulturproduksjon som får oppgaven med å videreutvikle suksessen ved kulturhuset, som kan skilte med mer enn 800 arrangement i året.

Leder

Enhet kulturproduksjon drifter og programmerer scener og arenaer i Kimen kulturhus og består av fagpersonell innenfor administrasjon, produksjon, markedsføring og sceneteknikk. Enhetslederen har økonomi – og personalansvar for alle ansatte i enhet kulturproduksjon, inkludert ansatte i Carbon fritidsklubb. Nærmeste overordnede er kultursjefen som sammen med enhetslederne for kulturskole, bibliotek og kulturproduksjon utgjør etat kultur sin ledergruppe.

Arbeidsoppgaver
– Hovedansvar for praktisk og teknisk gjennomføring av arrangementer i Kimen
– Økonomistyring og budsjett kontroll for enheten
– Koordinering og fordeling av personell og oppgaver
– Oppfølging av sceneteknisk materiell , tekniske tjenester og HMS
– Overordnet ansvar for Carbon fritidsklubb
– Samarbeid med lokalt og regionalt kulturliv
– Utvikle strategiske mål i forhold til programmering og publikumutvikling
– Tverrfaglig samspill med alle virksomhetene i Kimen kulturhus

Kvalifikasjoner
– Innsikt og erfaring fra kulturfeltet
– Høyere utdanning innen kultur eller annen relevant utdanning
– Kompetanse og erfaring innen økonomistyring, strategisk planlegging og personalledelse
– Dokumenterte samarbeidsevner
– Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper
– Pliktoppfyllende og ansvarsfull
– Kunne jobbe under tidspress og perioder med høyt arbeidstempo
– Vilje og evne til å arbeide med barn og ungdom
– Åpen og innovativ
– Positiv livsholdning og godt humør

Vi tilbyr
– Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av lover, forskrifter og reglement.
– Engasjerte medarbeidere i et spennende og kreativt arbeidsmiljø i Kimen.
– Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, herunder lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk, samt meget gode pensjons- og forsikringsordninger.
– Stjørdal kommune kan tilby utfordrende arbeidsoppgaver i tverrfaglige kompetansemiljøer og et inspirerende arbeidsmiljø med høyt tempo og høye krav til faglighet.

Søkere som gjør bruk av fortrinnsrett må gjøre oppmerksom på dette i søknaden.

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å få sitt navn mv. unntatt fra offentlig søkerliste. Søkere som ikke får sin anmodning om å bli unntatt offentlighet tatt til følge, vil få varsel om dette.
For stillingen vil det i henhold til gjeldende regelverk kreves fremlagt tilfredsstillende politiattest før tiltredelse, jf. Politiattest, jf. politiregisterforskriften §34-12, jf. politiregisterloven § 39 første ledd.

Spørsmål om stillingen, kontakt: Jarle Førde , kultursjef, på e-post eller telefon 47454394