Molde kulturskole

Hjemmeside: http://www.molde.kommune.no/

Molde, rosenes og jazzens by, er i sterk utvikling. Byen er regionsenteret i Romsdal, en bo- og arbeidsmarkedsregion med om lag 75.000 innbyggere. Næringslivet er preget av vekst og optimisme; blant annet er Molde en av landets ledende industribyer. Molde byr på et aktivt kulturliv, et flott landskap og unike naturopplevelser i umiddelbar nærhet.

Har du lyst til å være med å skape fremtidens Molde? Molde kommune har omlag 1800 dyktige medarbeidere. De legger ned en betydelig innsats for at byens innbyggere skal ha en meningsfull og god hverdag. Kommunen tilbyr varierte og spennende arbeidsoppgaver, dyktige kolleger og gode pensjonsordninger.

Kulturskolelærer sang

Det er ledig 50% vikarstilling som kulturskolelærer med hovedvekt på sang og kor fra 1. februar 2019.

Beskrivelse av arbeidssted
Molde kulturskole har ca 1000 elevplasser innen dans, kunst, musikk og teater. Skolen har i tillegg ansvar for undervisning av alle utøvende fag på Utdanningsprogram for musikk, dans, drama ved Molde vgs. Vi samarbeider nært med kommunens frivillige kulturliv og bidrar bl.a. med dirigenter, instruktører og instrumentallærere. Skolen samarbeider også med kommunens øvrige tjenestetilbud og med profesjonelle kulturinstitusjoner. Fra 2018 er ny Molde kommune valgt ut som en av fem syngende kommuner på landsbasis. Kulturskolen har nye flotte lokaler midt i Molde sentrum.

Hovedoppgaver
Utlysningen gjelder primært 50% vikariat som sanglærer i tidsrommet 01.02.-31.07.2019. Under visse forutsetningerkan det være aktuelt at deler av stillingen kan påbegynnes noe tidligere. Det kan også bli aktuelt med høyere stillingsprosent i deler av perioden. Undervisning i sang i kulturskole og videregående skole (hoved- og biinstrument), samt barnekor vil utgjøre hovedvekten av stillingen. Andre undervisningsoppgaver kan bli lagt til.

Kvalifikasjoner
Formelle krav til stillingen er musikkfaglig utdanning med hovedvekt på sang, inkludert pedagogikk. Unntak kan gjøres ved tilstrekkelig realkompetanse og erfaring. Personlige egenskaper som evne til god kommunikasjon, samarbeid, engasjement og fleksibilitet vektlegges.

Vi tilbyr
Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidere og en arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for et faglig utfordrende og kvalitetsmessig godt tilbud til våre ansatte og brukere.

Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale
Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger.

Den som tilbys stilling i Molde kommune, vil få det skriftlige tilbudet på e-post.

Annet
Søker må kunne legge fram politiattest. Det er ønskelig at søker har sertifikat og tilgang til bil.

Søknad
Vi ber om at elektronisk søknadsskjema benyttes. Godkjente kopier av vitnemål og attester må tas med til arbeidsgiver ved evt intervju.

Søkerliste
Søkerlisten kan bli offentliggjort.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Marit Ingvild Aas , Leder, på e-post eller telefon 91885684
Halvor Holm , Fagleder musikk, på e-post eller telefon 90183488