BIT20 Ensemble

Hjemmeside: http://www.bit20.no/

Siden 1989 har BIT20 gått inn i musikken med åpenhet og mot til å utforske og eksperimentere. Vi setter samtidsmusikk på agendaen, og tar et særlig ansvar for å bidra til å utvikle ny, nordisk musikk gjennom tette samarbeid med komponister. I tillegg formidler ensemblet musikk fra den rikholdige kunstmusikken fra de siste tiår, og er et av få ensembler i Norge som kan framføre denne tradisjonen, noe som blant annet resulterer i flere førstegangsframførelser i Norge.

Musikernes bakgrunn fra klassisk musikk gir ensemblet en solid kompetanse i møtet med komplekse partitur, og en særegen klang de har dyrket fram helt siden oppstarten i 1989. Ensemblet driver også prosjekter der mennesker i alle aldre, og spesielt barn og unge, får ta del i musikkutøvelse og kreativ musikkskapelse.

Produsent

Vil du jobbe som produsent med Bergens kuleste ensemble – BIT20?

En produsent i BIT20 Ensemble har ansvar for planlegging, gjennomføring og etterarbeid med ensemblets produksjoner, inkludert kostnadskontroll. Ensemblet spiller mange ulike typer konserter både i inn- og utland, med flere samarbeidspartnere og tilknyttede kunstnere. Du vil arbeide med å lage produksjoner fra bunnen av, men også samarbeide med gjestende produksjoner. I tillegg til konserter holder ensemblet et høyt aktivitetsnivå gjennom komposisjonskurs i og utenfor skolen, samspillsstunt og instrumentmakeri — for å nevne noe.

Du blir en del av et engasjert team bestående av daglig leder, ensembleleder og kommunikasjonsmedarbeider som sammen med ensemblets fremragende musikere og formidlingsteam utgjør BIT20.

Ønskede egenskaper og kvalifikasjoner:
– Strukturert, effektiv, engasjert og med stor arbeidskapasitet
– Bred erfaring med kulturproduksjon, og med høy kunnskap og forståelse for kunstnerisk virksomhet
– Gode samarbeidsevner og evne til å beholde roen i hektiske arbeidsomgivelser
– Løsningsorientert og kreativ
– Godt nettverk i kulturfeltet i Bergen spesielt, nasjonalt og gjerne internasjonalt
– Kjennskap til samtidsmusikkfeltet og klassisk konsertaktivitet er en stor fordel
– Relevant utdanning er en fordel, men kan kompenseres av erfaring fra bransjen
– God kjennskap til digitale verktøy
– Gode språkkunnskaper i både norsk og engelsk og flere fremmedspråk er et pluss
– Sertifikat og disponibel bil er en fordel, men ikke en forutsetning

Arbeidsoppgaver:
– Planlegge, koordinere og organisere prosjekter i BIT20
– Prosjektbudsjettering og økonomisk styring av ensemblets kunstneriske prosjekter.
– Utarbeidelse av prosjektplaner/prøveplaner i samråd med ensembleleder og dirigent.
– Ivareta og organisere tekniske behov, bemannings- og logistikkbehov for prosjekter.
– Organisere BIT20s aktivitet i kulturfomidlingsarbeidet BIT20 til enhver tid er en del av
– Kontaktperson mot aktuelle arenaer og samarbeidspartnere samt engasjerte utøvere
– Informasjonsflyt til ensemblet og formidlere
– Kontraktsfesting av utøveres engasjement
– Være inspisient under prøver og konserter

BIT20 Ensemble har en liten administrasjon. Dermed behøves en stor grad av fleksibilitet når det gjelder type oppgaver. En må påregne å måtte ta ansvar for tidsavgrensede oppgaver.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Laila Melkevoll , Daglig leder, på telefon 930 34 668