Lurøy kirkelige fellesråd

Hjemmeside: https://luroy.kirken.no/

Lurøy kommune har ca. 1900 innbyggere. Bosettingen er spredd på en del større og mindre øysamfunn, samt Lurøy innland. Til Sandnessjøen og Bodø er det hurtigbåtforbindelse. Til Mo i Rana er det ferge eller hurtigbåt og en times kjøring med bil eller buss. Både i Mo i Rana og Sandnessjøen er det flyplass med flere daglige avganger både nordover og sørover.

Her er flott natur både på øyer og fastland, og mulighet for et aktivt båtliv og mange andre fritidsaktiviteter.

Organist

Det er nå ledig 75% stilling som organist i fast stilling med tiltredelse 1. januar 2019. I tillegg er det mulighet for 25 % stilling i musikkskolen i Lurøy.

En del av de ansatte har kontorfellesskap i Lurøy kommunes rådhus på Onøy. Det holdes jevnlige stabsmøter.

Arbeidsoppgaver for organist:
Planlegging og gjennomføring av gudstjenester, kirkelige handlinger og andre oppgaver i samarbeid med menighetens frivillige og faste stab.

Kvalifikasjonskrav organist:
• Kirkemusikalsk utdanning i henhold til tjenesteordningen prioriteres. Søkere med annen relevant utdanning kan også søke. Erfaring og referanser vektlegges.
• Gode samarbeidsevner og fleksibilitet
• Personlig egnethet vil bli vektlagt
• Tilfredsstillende norskkunnskaper

For stillingen gjelder:
Lønn og godtgjørelse i samsvar med gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler. Prøvetid 3 mnd.

For stillingen som organist kreves det Medlemskap i Den norske kirke.

Den som får tilbud om stillingen må legge fram tilfredsstillende politiattest

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Lurøy kirkelige fellesråd v/ Morten Aspdal Olsen, mobil 951 22438

Søknad med CV, kopi av vitnemål og attester sendes: Lurøy kirkelig fellesråd, 8766 Lurøy eller på epost; kirkeverge@luroy.kirken.no

Søknad: kirkeverge@luroy.kirken.no

Lurøy kirkelig fellesråd
8766 Lurøy

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten