Troms fylkeskommune - Kongsbakken vgs.

Hjemmeside: http://www.kongsbakken.vgs.no/

Kongsbakken videregående skole ligger i sentrum av Tromsø og er en studieforberedende skole som inneværende år har ca 140 medarbeidere og ca 700 elever fordelt på utdanningsprogrammene

Studiespesialisering og Musikk, dans og drama. Skolen har også voksenopplæring og som eneste skole i landet har vi en avdeling i Murmansk for ti norske og ti russiske elever på vg3.

Kongsbakken er en skole i utvikling, og vi kan tilby elevene stor valgfrihet og fordypning i fagene. Med skolens visjon «Faglig glede og personlig vekst» ønsker vi å rette fokus mot det pedagogiske arbeidet i klasserommet, tett faglig samarbeid mellom lærerne, lærerens rolle og relasjon til elevene og elevenes læring og utvikling.

På Kongsbakken er vi opptatt av faglig samarbeid og har en teknologi- og forskerklasse på hvert trinn med fokus på realfag. Høsten 2018 starter vi opp med en internasjonal klasse der samfunnsfag og språk står i sentrum. I Troms og Finnmark er vi den eneste skolen med disse tilbudene.

Vi er den eneste videregående skolen i Nord-Norge som har faglig fordypning innen både musikk, dans og drama, noe som gjør at vi har en sterk tverrfaglig kompetanse. Elevene får estetisk kompetanse i tillegg til generell studiekompetanse.

Klaverpedagog og akkompagnatør

– ca. 70 % fast stilling

Musikk, dans, drama på Kongsbakken videregående søker etter ny kollega fra 01.01.2019

Stillingen består av instrumentalundervisning på alle tre trinn, med piano som hovedinstrument, biinstrument og besifring. Dette skoleåret ligger det også klasseundervisning i formidling og deltakelse i et lærerteam som har ansvar for samspillsundervisning i vg1. Fagfordelingen kan variere noe fra år til år, men tilpasses lærerstaben hvert år.

Ca. 10 % av stillingen er akkompagnement av elever og elevgrupper. Vi trenger en allsidig person som har kompetanse og erfaring innen rytmiske genre, samt ferdigheter innen klassisk akkompagnement. I forbindelse med intervju kan det bli prøvespill på akkompagnementsdelen av stillingen. Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet i forhold til musikalsk kommunikasjon med elevene, samt ferdigheter innen en bredde av rytmiske genre. Oppgaver på eventuelt prøvespill sendes ut ved invitasjon til intervju.

Om du er kreativ, god på å samarbeide med elever og lærere, opptatt av faglig utviklingsarbeid og fleksibel med tanke på samspill med elevene, er du en person vi gjerne vil ha på vår skole.

Stillingen kan om nødvendig deles opp.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med avd.l. Jeanette Selnes Flosand på mobil 90879920 eller mail: jeanette.s.flosand@tromsfylke.no

I henhold til § 10-9 i opplæringsloven, kreves det politiattest for tilsetting i videregående skole.

Opplysninger om søkerer kan bli offentliggjort selv om det er bedt om unntak fra offentlighet, jfr Offentlighetsloven.

Stillingen skal søkes elektronisk via link denne siden.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten