Den Norske Opera & Ballett

Hjemmeside: http://www.operaen.no/

Den Norske Opera & Ballett er landets største musikk- og scenekunstinstitusjon. DNO&B er en arbeidsplass med ca 600 ansatte i drøyt 40 ulike yrkesgrupper og fra 40 nasjoner.

Orkesterregissør i Operaorkesteret - vikariat

Vikariat – med mulighet for forlengelse/fast ansettelse

Følgende arbeidsoppgaver er tillagt stillingen:

  • Sørge for fulltallig besetning i orkestret ved prøver og  forestillinger/konserter
  • Kontakte og bestille vikarer/ekstramusikere
  • Utarbeide arbeidsplaner og rapporter
  • Delta på relevante møter og samarbeide tett med øvrig orkesteradministrasjon
  • Noe kveldsarbeid må påberegnes etter avtale, samt delta i vakttelefonlag på kvelder og i helger
  • Forberede og avvikle prøvespill
  • Andre oppgaver kan tillegges stillingen etter avtale​

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Pb 785 Sentrum, 0106 Oslo

Spørsmål om stillingen, kontakt: Håvard Vegge , Orkestersjef, på e-post eller telefon 97650607
Lotte Gordon , Orkesterregissør, på e-post eller telefon 45492008