Kulturskolen i Fredrikstad

Hjemmeside: http://www.fredrikstad.kommune.no/kulturskolen

Kulturskolen i Fredrikstad har stor aktivitet på flere felt og holder til i flotte lokaler på Værste i Fredrikstad. Skolen har i dag 890 elevplasser innen dans, musikk, nysirkus, film og animasjon. Vi er 30 ansatte fordelt på fire avdelinger, organisert som musikk, dans og nysirkus, E6-Østfold medieverksted og egen internasjonal avdeling. Kulturskolen er godt igang med å innføre ny rammeplan for kulturskole og har et politisk vedtak på sin opptrappings- og kompetanseplan, som kan føre til spennende utvikling og utvidelse av virksomheten.

Kulturskolelærer i klarinett og saxofon

Kulturskolen i Fredrikstad søker kulturskolelærer i klarinett og saxofon

Kulturskolen i Fredrikstad har stor aktivitet på flere felt og holder til i flotte lokaler på Værste i Fredrikstad. Skolen har i dag 890 elevplasser innen dans, musikk, nysirkus, film og animasjon. Vi er 30 ansatte fordelt på fire avdelinger, organisert som musikk, dans og nysirkus, E6-Østfold medieverksted og egen internasjonal avdeling. Kulturskolen er godt i gang med å innføre ny rammeplan for kulturskole og har et politisk vedtak på sin opptrappings- og kompetanseplan, som kan føre til spennende utvikling og utvidelse av virksomheten.

Vi søker nå kulturskolelærer i 20 prosent. Stillingsressursen knyttes for tiden til undervisning i klarinett og saxofon.

Vi kan tilby
• Hos oss vil du få en variert og interessant stilling der du får være med å påvirke stillingens og kulturskolens utvikling.
• Du vil få utfordrende og spennende oppgaver i et aktivt arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere.
• Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Arbeidsoppgaver
Du får ansvar for å undervise elever på forskjellige nivåer og sjangere innen klarinett og saxofon individuelt og i grupper. I tillegg skal du planlegge og forberede undervisning, sørge for egenutvikling, faglig utviklingsarbeid og prosjekt- og forestillingsarbeid. Du vil være sentral i arbeidet med å videreutvikle vårt tilbud innen klarinett og saxofon, sammen med våre pedagoger og fagleder. Undervisningen utføres primært i kulturskolens lokaler, men kan også foregå på eksterne arenaer. Som kulturskolelærer hos oss kan du også få undervisningsoppgaver i kulturskolens breddeprogram.

Stillingen er ledig fra 1. desember.

Kvalifikasjonskrav
• Du har minimum tre års kunstfaglig utdanning på høgskole- eller universitetsnivå, tilpasset undervisningsoppgavene i stillingen.
• Du har fullført praktisk-pedagogisk utdanning.
• Du behersker norsk som undervisningsspråk.

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper
• Du har gode samarbeidsevner, er opptatt av kvalitet og langsiktig utvikling.
• Du har erfaring fra og metode for å undervise barn og ungdom i gruppe.
• Du har bred kompetanse innen musikkfaget, som kan komplimentere vårt eksisterende tilbud.
• Du har erfaring med forestillingsarbeid.

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet.

Lønnsopplysninger
Du tilsettes som musikk- og kulturskolelærer i henhold til Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ. Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i pensjonskasse. Prøvetiden er 6 måneder.

Ansettelser forutsetter fremlegging av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkuloseattest i henhold til
forskrift.

Offentlighet
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Søkere har bedt om unntak fra offentligheten vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært, og hvilket kjønn de har.

Søknad sendes
Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under ledige stillinger. Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger. Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Lasse M. Houmark, kulturskolekonsulent, mobil: 95853097 eller lashou@fredrikstad.kommune.no

Kontaktperson
John Einar Halvorsrød, kulturskolerektor, mobil: 97073988, johhal@fredrikstad.kommune.no

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: John Einar Halvorsrød , Kulturskolerektor, på e-post eller telefon 97073988