Tranby skolekorps

Tranby skolekorps er et veldrevet korps, med engasjerte medlemmer og foreldre. Korpset har 75 medlemmer, fordelt på aspirant, junior og hovedkorps. For tiden er det 40 medlemmer i hovedkorpset. Korpset har en ny og god instrumentpark, også på slagverksiden. Fremover vil vi ytterligere forsterke vår filosofi om å tenke kvalitet i alt vi gjør, og jobbe mot klare musikalske målsettinger. Tranby skolekorps har de senere årene arrangert store og små konserter, satt opp større prosjekter med sang og teaterinnslag, deltatt på konkurranser og gått drilloppvisninger. Tranby Skolekorps er et korps med et aktivt og variert årshjul, der du vil være en nøkkelspiller i å utvikle dette videre – både med innhold og kvalitet.

Dirigent

Tranby skolekorps søker en engasjert og motiverende dirigent med musikalske ambisjoner til vårt hovedkorps. Vår nye dirigent har solid musikkfaglig balast, kombinert med engasjement og gode pedagogiske evner. Du har klare ideer om hvordan man skal jobbe for å få ut det beste av medlemmene. Du gir musikantene utfordringer, og hjelper de samtidig til å føle mestring.

Arbeidsoppgaver
Din viktigste oppgave som dirigent for hovedkorpset er å lage interessante og utviklende øvelser for korpset og det enkelte medlem, samt å utvikle korpset musikalsk.

Konkret innebærer stillingen:
• Definere mål og utvikle interessante musikalske prosjekter for medlemmene i samarbeid med styret og musikkutvalg.
• Forberede og lede korpsets øvelser onsdager (kl. 17.30 – 20.00) på Hennummarka skole, Tranby
• Planlegge og lede korpsets helgeseminarer (1 seminar per halvår)
• Lede korpset på opptredener og konserter
• Musikalsk ansvar for hovedkorpset. Samarbeide med dirigent for junior- og aspirantkorpset for langsiktig utvikling.
• Jobbe med besetningsutvikling
• Delta på styremøter ved behov

Kvalifikasjoner
Vi ser etter en dirigent som har evnen til jobbe målrettet med korpset for å utvikle det musikalsk.
• Musikkfaglig utdannelse, inkludert dirigentfaglig kompetanse
• Minimum 3-5 års erfaring fra tilsvarende stilling
• Evnen til å inspirere, engasjere og å formidle musikk
• Tilpasse stemmer, og forenkle arrangementer ved behov
• Dele korpsets filosofi om kvalitet i alt vi gjør

Personlig egnethet
Korpsets nye dirigent brenner for skolekorps, og har en energisk fremtoning som smitter over på korpset. Videre må du:
• like å jobbe med unge mennesker
• ha lidenskap for korps og musikk
• ha empatiske ever – du må kunne se det enkelte medlem, og tilpasse tilbakemeldinger/instruksjon

Tranby skolekorps engasjerer dirigent gjennom avtale med ditt foretak. Honorar etter avtale.

Tiltredelse så raskt som mulig, og senest ved start av høstsesongen 2019. Vi vil vurdere engasjement på prosjektbasis for vårsesongen 2019. Vårt viktigste mål er å finne den rette personen til å lede hovedkorpset fra høsten 2019.

Søknadsfrist: Snarest, og senest innen 20. oktober. Vi vil behandle innkommende søknader fortløpende.

Søknad og CV sendes til marianne.berg@lierskolen.no

Søknad: marianne.berg@lierskolen.no

Spørsmål om stillingen, kontakt: Marianne Berg på telefon 906 00 773