Musikkforleggerne

Hjemmeside: http://www.musikkforleggerne.no/

Musikkforleggerne er en interesseorganisasjon for norske musikkforlag. Vi jobber nasjonalt og internasjonalt for å bedre de juridiske, økonomiske og faglige rammevilkårene for musikkforlagsbransjen i Norge. Vi deler ut stipend, distribuerer vederlag samt yter medlemsservice og driver synlighets-og informasjonsarbeid om temaet opphavsrett.

Musikkforleggerne består av et styre på 9 personer, samt 2 ansatte.

Tilgang til og deling i sosiale medier gjør at man lettere kan dele og publisere noter. I dag kan man finne nærmest alt av viser og populærmusikk som noter på nett og dette forekommer oftest på ulovlige sider. Musikkforleggerne har jobbet med å kartlegge omfanget av ulovlig bruk på hjemmesider, og har oppmuntret til et lovlig alternativ til dette. www.nettsangboka.no ble lansert i 2017, hvor man kan finne det meste av norske viser og populærmusikk, i tillegg til mye utenlandsk materiell.

Konsulent

Som konsulent vil du ha ansvar for vår Internettkampanje. Du skal utarbeide strategier, planer og gjennomføre kampanjer i henhold til Musikkforleggernes plan, som har som hovedmål å slå ned på ulovlig deling av noter på nett, samt drive generell informasjonsarbeid om opphavsrett.

Arbeidsbeskrivelse:
Konsulenten skal utarbeide og publisere informasjon på e-post og sosiale medier i henhold til planer og avtaler.
Konsulenten skal kommentere og informere i sosiale medier i forhold til:
Deling av noter i sosiale medier
Opplyse om at arrangør må ha tillatelse fra originalrettighetshaver ved offentlig fremføring av et nytt arrangement
Rapportering av bruk av musikk til TONO
Representasjon/ Reise: Konsulenten skal forberede og delta på konferanser innenfor relevante musikkmiljøer for å informere om punktene over. * Konsulenten skal være selskapets “lyttepost” for området og sørge for at vi til enhver tid er oppdatert på det som skjer i markedet, samt bidra i markedsutredninger. * Konsulenten rapporterer til generalsekretær for Musikkforleggerne, og den som styret utser som koordinator vedr. framdrift og resultater.

Konsulenten skal opparbeide seg et utstrakt eksternt nettverk innenfor fagmiljø og musikkorganisasjonene. Internt deltar konsulenten på møter i Musikkforleggerne og eksternt møter vedkommende med samarbeidspartnere.

Ønskede kvalifikasjoner:
Høyere utdanning innenfor det aktuelle området og/eller salg- og markedsføring
Sterk kommersiell teft
Høy kunnskap innenfor sosiale medier
Erfaring fra informasjonsarbeid
God språkkompetanse, skriftlig og muntlig
Grunnleggende IT- ferdigheter
God kjennskap til musikkmiljøet i Norge
Selvstendig og initiativrik

Vi kan tilby:
40% stilling i ett år (Midlertidig stilling)
Utfordrende felt som er i endring
Godt og sosialt arbeidsmiljø
Fleksibel arbeidstid- og sted

Stillingen ønskes besatt så fort som mulig. Lønn etter avtale. Spørsmål om stillingen, søknad og CV sendes til generalsekretær, Cathrine Ruud, på post@musikkforleggerne.no, tlf.: 95 13 48 00, innen 15. oktober, 2018.

Søknad: post@musikkforleggerne.no

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten