Valdres sommersymfoni

Hjemmeside: http://www.sommersymfoni.no/

Valdres sommersymfoni er et nasjonalt ressurssenter for klassisk musikk. Hvert år arrangerer vi Valdres sommersymfoni – festivalen, en klassisk musikkfestival med internasjonale utøvere. Samtidig foregår Valdres sommersymfoni – kursene, Nord-Europas største kurs for klassiske musikktalenter. Hvert år arrangeres rundt 25 offentlige konserter i regionen, og 300 barn og ungdom møtes for å få inspirasjon og musikkglede. I tillegg til våre sommeraktiviteter, har vi gjennom året det koordinerende ansvar for det nasjonale prosjektet “Instrumenter i fokus” og det internasjonale hjelpeprogrammet “Playing for a future”.

Medarbeider innen PR/media

Valdres sommersymfoni har ledig 50 % fast stilling som medarbeider med hovedansvarsområdet innen PR/mediahåndtering. 

Vi håper å finne deg som:
Er engasjert og liker utfordringer.
Tenker nytt og innovativt.
Har godt humør og er lett å samarbeide med.

Stillingens arbeidsoppgaver
Ha kontakt med media.
Utvikle og drifte digitale flater, inkl. nettsider.
Design og tekstutforming.
Jobbe strategisk og operativt innen alle Valdres sommersymfoni sine fagfelt.
Andre oppgaver kan være aktuelle, avhengig av personlige egenskaper og kompetanse.

Person- og kompetansekrav
Relevant utdanning eller tilsvarende realkompetanse innen kommunikasjonsarbeid, aller helt på kultur/musikkområdet.
Meget god skriftlig og muntlig formuleringsevne er en forutsetning.
God kjennskap til strategisk bruk av sosiale medier.
Være kreativ, vise initiativ og være selvgående.
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr
Utfordrende og spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver.
God forsikrings- og pensjonsordning.
Lønn etter avtale.

Andre opplysninger
Nord-Aurdal kommune er opptatt av å reflektere mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønske om unntatt offentlighet må begrunnes i søknaden, jfr. offentleglova § 25, andre ledd. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Intervjuer planlegges gjennomført 19. oktober.

Tilsetting vil skje på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lovverk, reglement og tariffavtaler.

Søknad sendes
Søknad sendes elektronisk via hjemmeside Nord-Aurdal kommune – Ledig stilling. Det er ikke mulig å legge ved vitnemål og attester. Disse tas med til eventuelt intervju. Dersom du har behov for bistand i søknadsprosessen, ta kontakt med HR-avdelingen, tlf. 6135 9040/9105.

Arbeidsgiver: Nord-Aurdal kommune

Om arbeidsgiveren
Nord-Aurdal kommune har 6500 innbyggere, er regionsenteret i Valdres og har mange utfordringer og muligheter. Kommunesenteret Fagernes har bystatus og er et moderne handels-, reiselivs- og servicesenter med variert næringsliv. I bugdene er primærnæringene sentrale. Som inngangsport til Jotunheimen har Nord-Aurdal flotte muligheter for fjell- og friluftsliv. Et godt oppvekstmiljø, trivelige boområder og et rikt kulturtilbud gjør kommunen til et attraktivt bosted – også for barnefamilier. Valdres vidaregåande skule ligger i kommunen og har en del desentraliserteutdanningstilbud i nærheten, også på høgskolenivå. Det er et godt samarbeid mellom kommunene i regionen og kommuner og næringsliv. Kommunen har et godt utbygd kommunikasjonsnett.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Mona Kleven , Daglig leder Valdres sommersymfoni, på telefon 996 90 736