Stavanger Symfoniorkester

Hjemmeside: http://sso.no/

Stavanger Symfoniorkester (SSO) er et av Skandinavias mest fremgangsrike orkestre. Orkesteret har de senere årene hatt en betydelig kunstnerisk utvikling og stor publikumsøkning. SSO består av 85 musikere og en administrasjon på 14 ansatte og holder til i Stavanger konserthus i en av Europas beste og mest moderne konsertsaler. Orkesteret bestreber et stort publikumsnedslag, har internasjonal interesse og holder et høyt aktivitetsnivå med 150 årlige produksjoner.

Podieinspisient

Vi søker podieinspisient som vil ha en viktig rolle i tilretteleggingen av arbeidsforholdene for orkesteret.

Arbeidsoppgaver
Podieinspisienten inngår i plan- og produksjonsavdelingen og har ansvaret for å rigge orkesteret til den enkelte produksjon, samt å holde oppsyn med orkesterets utstyr, og administrere vedlikeholdsbehov for musikernes instrumenter

Blant oppgavene i stillingen er også:
Ansvar for gjennomføring av konserter i og utenfor Stavanger konserthus.
Kontakt med og bistå dirigenter og solist i forbindelse med prøver og konserter
Ansvar for å utforme produksjonsplaner, scenetegninger, tekniske ridere og sjekklister
Ajourhold av forsikringsliste for instrumenter med jevnlig rapporter til forsikringsselskap, samt ansvar for utfylling og oppfølging av skadeoppgjør
Ansvar for å bestille instrumenttransporter til konserter andre steder enn i Stavanger Kkonserthus
Bistå i planlegging og gjennomføring av turnéer

Stillingen har vikarvakt hver 3. helg.
Kvelds- og helgearbeid, samt noe reiseaktivitet må påregnes.

Kvalifikasjoner
Vi søker etter deg som drives av å yte service med høy grad av presisjon, og som trives i en praktisk og allsidig rolle. Du må ha god kunnskap om orkesterfeltet. Forståelse for HMS og akustiske hensyn, samt noe teknisk kompetanse på lys/lyd/AV vil være en fordel. Ettersom arbeidet innebærer en del bæring og løfting, vil god fysisk form være en forutsetning. Utdannelse innenfor klassisk musikk er ønskelig, men ikke et krav.

Personlige egenskaper
Vår nye podieinspisent er proaktiv, løsningsorientert, ser sammenhenger og evner å balansere mange ulike hensyn. Du har god helhetstenkning kombinert med gjennomføringsevne og fremstår som trygg, kommuniserende og ansvarlig – også i krevende situasjoner. Du er en relasjonsbygger som ser viktigheten av å bidra til et positivt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr
Ditt arbeidssted er Stavanger konserthus hvor du får anledning til å jobbe med et ambisiøst symfoniorkester i sterk vekst. I tillegg byr vi på et kunstnerisk miljø med dyktige kolleger som har det morsomt på jobb. Lønn i henhold til tariff og tiltredelse etter nærmere avtale.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Trude Svanes , Plan- og produksjonssjef, på telefon 908 79 024