Stormen bibliotek

Hjemmeside: https://stormen.no/biblioteket/

Stormen er Bodøs nye møteplass og storstue, og en arkitektonisk perle spektakulært plassert nederst på kaikanten midt i Bodø sentrum.

Rytmisk musiker

Stormen bibliotek – rytmisk musiker

Beskrivelse
BRG er Bodø kommunes egne rytmiske trio, bestående av 3 musikere i hver sin 50 % utøvende stilling. En 30 % produsentstilling er også tilknyttet trioen.

Den ene av våre tre stillinger er nå ledig, og vi søker etter en instrumentalist innen det rytmiske feltet, som ønsker og bidra til å videreutvikle så vel BRG, som musikklivet i Bodø kommune. De to gjenværende musikerne i BRG er henholdsvis perkusjonist og gitarist, så den som søker må i samspill og dialog med de to ansatte musikerne tydeliggjøre sine ideer om egen plassering i dette musikalske landskapet.

BRG har sin daglige arbeidsplass i Stormen bibliotek. Biblioteket er Bodøs nye storstue, spektakulært plassert nederst på kaikanten midt i Bodø sentrum. Her vil mange av BRGs musikalske aktiviteter finne sted. Et steinkast unna ligger musikkscenen Sinus, som også vil være BRGs konsertarena.

Vår visjon er å være landsdelens viktigste kulturelle kraftstasjon. Med deg på laget, er vi enda nærmere å nå dette målet.

Velkommen som søker og velkommen til Stormen bibliotek.

Kvalifikasjoner
Høyere utdanning på hovedinstrument. Dokumentert realkompetanse på hovedinstrument på høyt musikalsk nivå, kan kompensere for manglende formell utdanning. God sjangerforståelse, åpen tilnærming til musikk, samt bred erfaring fra ulike stilarter innen det rytmiske feltet, står sentralt i BRG. Kompetanse til å skrive gode arrangementer og tilrettelegge musikk for ulike besetninger er en absolutt fordel.

Personlige egenskaper
BRG har som sitt motto at de skal lage produksjoner og skape aktiviteter som ikke ville funnet sted uten BRGs eksistens. I tillegg til å være en fremragende instrumentalist, må du derfor:

– Være kreativ, ha positiv skapertrang og boble over av ideer rundt hvordan BRG kan utvikle gode og unike musikkopplevelser for publikum i Bodø.
– Ha gode refleksjoner rundt hvordan BRG kan skape musikalske prosjekter og aktiviteter for barn og unge som begeistrer og berører.

I tillegg må du selvfølgelig like å jobbe sammen med andre mennesker, og være glad i å formidle musikk til så vel eldre som til barn og unge. Gode samarbeidsevner og “et åpent sinn” er en forutsetning.

Annet
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og prøvespill, og personlig egnethet vil inngå i vurderingen.

Lønn etter gjeldende tariffavtale.

Søkere må benytte elektronisk søknadsskjema.

Vi oppfordrer kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn. Fast ansatte i Bodø kommune med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke.

For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder. Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort, selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Trud Berg , Biblioteksjef, på e-post eller telefon +47 479 00 012