Kulturrådet

Hjemmeside: http://www.kulturradet.no/

Kulturrådet støtter kunst- og kulturprosjekter over hele landet, driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål. Gjennom støtte til profesjonelle kunstnere, arrangører, utgivere og ulike kulturvirksomheter bidrar Kulturrådet til at kunst og kultur skapes, dokumenteres, bevares og gjøres tilgjengelig for flest mulig. Målet er at Norge skal ha et levende og mangfoldig kunst- og kulturliv.

Kulturrådet ble opprettet i 1965. I dag omfatter virksomheten Norsk kulturfond, Statens kunstnerstipend, Fond for lyd og bilde, museumsvirksomhet, FoU, kulturøkonomi og internasjonalt samarbeid. Kulturrådet har ca. 120 ansatte og har kontorer i Oslo, Bodø og Trondheim.

Saksbehandler musikk

Om Musikkseksjonen
På musikkområdet gir Kulturrådet tilskudd til musikkproduksjon og turnevirksomhet, arrangør- og musikkfestivaler, samt til innspilling og publiseringsstøtte av innspilt musikk. Musikkavsetningen under Norsk kulturfond utgjør kr 380 millioner i 2018.

Seksjonen har et ledig 3-årig vikariat som seniorrådgiver med oppstart 01.01.2019 eller etter avtale.

Stillingens arbeidsoppgaver og ansvarsområder:
Søknads- og saksbehandling med vekt på tilskuddsordning for musiker og ensemblestøtte, publiseringsstøtte for musikkinnspillinger og innspillingsstøtte.
Sekretæroppgaver for fagutvalg.
Søkerveiledning, faglig rådgivning og dialog med feltet og musikkfaglige miljøer.
Utvikling og tilpasning av tilskuddsordninger.
Utrednings- og analysearbeid.
Andre forefallende oppgaver

Kvalifikasjoner
Relevant høyere utdanning på universitets- eller høyskolenivå. Særlig relevant arbeidserfaring kan i spesielle tilfeller kompensere for utdanningskravet.
Kunnskap om fagområdet og bransje.
Arbeidserfaring innen kunst- og kulturfeltet med vekt på musikk.
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Vi vil også vektlegge:
Erfaring fra offentlig forvaltning og digitale saksbehandlingssystemer.
Erfaring med utrednings- og analysearbeid.

Personlige egenskaper og verdier
– Strukturert, effektiv og selvstendig.
– Strategisk og analytisk.
– Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
– Initiativrik, fleksibel og med stor gjennomføringsevne.

Søkere må identifisere seg med Kulturrådets verdier; åpenhet nysgjerrighet og integritet.

Vi tilbyr
Stillingen lønnes i stillingskode 1364 seniorrådgiver fra kr 534.100 til kr 586.500. For særlig kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.

Det kreves som hovedregel minimum fem års erfaring for tilsetting som seniorrådgiver. Vi tilbyr medlemskap i Statens pensjonskasse, medlemsinnskuddet på 2 % trekkes fra brutto lønn.

Vi har fleksibel arbeidstid, og moderne nyoppussede lokaler i Oslo.

Vi tilbyr hyggelige kolleger og en interessant arbeidsplass.

Andre opplysninger:

Kulturrådet er en IA-virksomhet som ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Vi tar hensyn til kjønn, alder og personer med minoritetsbakgrunn i sammensetningen av medarbeidere i administrasjonen.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på offentlig søkerliste, jfr. Offentleglova § 25, andre ledd. Søkeren vil bli varslet i forkant.

Kulturrådet benytter Jobbnorge.no som elektronisk rekrutteringsportal. Kun søkere som benytter vår elektroniske portal vil komme i betraktning.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Agnes Kroepelien , seksjonsleder, på telefon 90936073