Asker kulturskole

Hjemmeside: http://www.asker.kommune.no/

Asker kommune er en av landets største kommuner. Kommunen har ca. 60 000 innbyggere, og ca. 4 000 ansatte. Vår visjon: Asker – mulighetenes kommune, skal sammen med verdiene åpenhet, troverdighet og gjensidig respekt, ligge til grunn for kommunens ledelse, administrasjon og drift. Asker kommune er ISO-sertifisert innen standardene kvalitet, ytre miljø og informasjonssikkerhet. Det er vedtatt at Asker kommune skal slå seg sammen med Røyken og Hurum kommune, fra 2020 blir de tre kommunene til én kommune.

Asker kulturskole har ca. 1100 elever og 70 ansatte. Kulturskolen har sin hovedbase på Østre Asker gård i Asker sentrum. Asker kulturskole har undervisning i musikk, visuelle kunstfag og teater. Kulturskolen har ansvar for Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken, administrerer dirigenttjenester til korps og orkester og har ansvar for spilleopplæring i skolekorps og orkester.

Kulturskolelærer obo

Asker kulturskole søker fra 22.11.2018 kulturskolelærer i obo i 10 % fast stilling.

Kulturskolen ønsker å jobbe målrettet for å rekruttere og beholde elever på obo, og tilsatt lærer må ønske å jobbe systematisk med rekruttering og oppbygging og bevaring av elevmiljø. Kulturskolen starter også opp et fordypningsprogram i klassisk musikk fra august 2019, og det kan i tillegg være aktuelt med undervisningsoppgaver som kammermusikk knyttet til fordypningsprogrammet. Ved rekruttering av flere elever vil det være mulig å utvide stillingen.

Den ukentlige undervisningen gis ved Østre Asker gård på torsdager, og omfatter fire elever med 30 minutters undervisningstid hver.

Til stillingen ligger også noe møtetid for lærermøter, planleggingsdager, fagseksjonsmøter m.m. som kan ligge på andre dager enn undervisningsdagen.

Arbeidsoppgaver
* Undervisning av elever i obo, både enkeltvis og i grupper
* For- og etterarbeid knyttet til undervisning, konserter, forestillinger, prosjekter m.m.
* Oppfølging av elever, planlegging og gjennomføring av undervisning, visninger og ulike prosjekter
* Målrettet rekrutteringsarbeid med fokus på oppbygging og bevaring av elevmiljø på obo
* Oppfølging og kontakt med elevenes foresatte
* Deltakelse i fellesmøter, samt team- og komitearbeid knyttet til undervisningen

Kvalifikasjoner
* musikkfaglig utdannelse med obo som hovedinstrument fra høgskole/universitet, minimum Bachelorgrad
* pedagogisk kompetanse, fortrinnsvis i form av pedagogisk utdannelse i grunnutdanning eller praktisk-pedagogisk Utdannelse (PPU)
* erfaring fra undervisning i kulturskole eller tilsvarende skoleslag
* gode språkferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Ønskede egenskaper
* evne til å arbeide selvstendig
* evne til å arbeide planmessig, strukturert og ryddig
* gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
* kommuniserer godt med barn og ungdom
* er kreativ og tar initiativ
* gode digitale ferdigheter

Vi tilbyr
* et godt og inkluderende arbeidsmiljø
* lønn etter gjeldende avtaleverk

Politiattest kreves av den som får tilbud om stillingen.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Kim Stian Gjerdingen Bakke , Kulturskolerektor, på telefon 66 76 81 04
Ingrid Røstad Ness , Avdelingsleder, på telefon 66 76 81 15