Smøla kirkelige fellesråd

Hjemmeside: http://www.smola-kirken.no/

Smøla kommune har ca. 2165 innbyggere og ligger i Nordmøre i Møre og Romsdal fylke. Vi hører til Ytre Nordmøre prosti. Kommunen har godt utbygd skoleverk med nytt og moderne skolebygg, full barnehagedekning og byggeklare tomter.

Stedet har et rikt forenings- og organisasjonsliv og er kjent for å være kulturkommune, med to mannskor et blandet kor og et barnekor, utespillet Fru Guri av Edøy og flere teatergrupper. Det er gode muligheter for friluftsliv til sjøs, turstier, jakt og fiske. Smøla kan skryte av aktive miljø for sykling, kajakk, dykking og fotball. I tillegg, er Smøla kommune kjente for fugleliv med nesten 300 ulike registrerte arter, inkludert havørn.

Kantor/ organist

Tiltredelse fra og med 01.10.2018, eller etter avtale.

Smøla kirkelige fellesråd består av 3 menigheter, Brattvær, Edøy og Hopen, og fellesrådet har ansvar for 4 kirker og 12 kirkegårder. Vi har ca. 80-90 kirkelige handlinger pr år, alt inkludert. Kantor/organist har hele fellesrådets område som arbeidsfelt. Staben består av prest, organist, kirkeverge, sekretær, trosopplærer, 2 kirketjenere, 2 renholdere og kirkegårdsarbeider.

Arbeidsoppgaver:
• Planlegging og gjennomføring av gudstjenester, kirkelige handlinger og andre oppgaver som beskrevet i normalinstrukser.
• Ansvar for tilsyn og vedlikehold av orgel og andre instrumenter.
• Ved 100 % stilling, ledelse av kor og administrasjon av konserter holdt i kirker på Smøla. Kvelds- og helgearbeid må påregnes.

Ønskede kvalifikasjoner:
• Kantor/organistutdanning eller annen relevant utdanning, og/eller praksis som utøvende organist.
• Du må ha administrative evner vedrørende den kirkemusikalske drift, være i stand til å jobbe selvstendig, men også ha evne til å samarbeide i team for å fremme kirkemusikkens plass.
• Motivasjon for arbeid i kirken med kirkemusikalsk arbeid i fokus.
• Kunne videreutvikle og knytte nye bånd mellom kirken og lokale musikkrefter i Smøla kommune.
• God muntlig og skriftlig formidlings- og kommunikasjonsevne på norsk, med både voksne og barn.
• Evne til å ta initiativ, rekruttere og inspirere frivillige til å støtte opp om sang og musikk i kirken, samt ha evne til å samarbeide med andre ansatte og musikere
• Personlig egnethet for stillingen.

Aktuelle søkere må påregne intervju, og evt. prøvespill. Søkere må ha førerkort og disponere egen bil i tjenesten. Søker må være medlem i Den norske kirke eller søke dispensasjon fra biskopen.

Vi tilbyr:
Varierte arbeidsoppgaver og stor grad av selvstendighet.
Gode kontorforhold og dyktige medarbeidere.
Bedriftshelsetjeneste og pensjon via KLP.
Medlemskap i KA (Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter) som garanterer at arbeidsforhold står i tråd med sentralt forhandlet hovedavtale og tariffavtale.
Gode digitale løsninger for kalender, oppdrag og kommunikasjon.

NB! I tillegg til denne stillingen vil det også bli lyst ut ledig prestestilling fra 2019. For mer informasjon ta kontakt med Ytre Nordmøre Prosti.

Søknad: kirkevergen@smola.kommune.no

Spørsmål om stillingen, kontakt: Judy Rangnes , kirkevergen, på telefon 906 72 144