Oppegård kommune

Hjemmeside: http://www.oppegard.kommune.no/oppegaard-kulturskole.442168.no.html

Oppegård er nabokommune til Oslo på østsiden av Oslofjorden, med Kolbotn som kommunesenter. Kommunen har omtrent 27 000 innbyggere, trivelige bomiljøer, varierte kultur- og fritidstilbud og gode buss- og togforbindelser.

Oppegård kommune har vedtatt å gå sammen med Ski kommune om å etablere Nordre Follo kommune fra 1. januar 2020. Nordre Follo kommune har ambisjon om å være landets beste oppvekstkommune og være i front innen innovasjon i helse- og omsorgstjenestene. Les mer her.

Oppegård kulturskole holder til i Kolben, midt i sentrum av Kolbotn, med et rikt og mangfoldig kulturliv rundt seg. Vi har ansvaret for Den kulturelle skolesekken gjennom en samarbeidsavtale med Akershus fylkeskommune.

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal ordning, som skal bidra til at alle elevene i grunnskolene får møte profesjonelle kunst- og kulturuttrykk og medvirke til realisering av skolenes læringsmål. Oppegård kommune har til sammen ti grunnskoler. Vi har seks barneskoler og fire ungdomsskoler. Kulturskolen har 930 elevplasser og 30 lærere, og er praksisskole for Norges Musikkhøgskole.

Du kan finne ut mer om oss på vår hjemmeside  og på vår Facebookside.

Koordinator for Den kulturelle skolesekken

-30% stilling

Arbeidsoppgaver
Koordinator har ansvar for å planlegge, administrere og gjennomføre tilbudet i Den kulturelle skolesekken (DKS) og Den kulturelle spaserstokken:

• planlegge programmer, organisere og tilrettelegge for Den kulturelle skolesekken lokalt
• ha ansvar for informasjonsflyt og kommunikasjon mellom skolene og utøverne
• delta på nettverksmøter med Akershus fylkeskommune
• planlegge og gjennomføre møter med kulturkontaktene, bestående av ansatte på hver enkelt grunnskole, og bistå med opplæring av kulturverter blant elevene i samarbeid med kulturkontaktene.
• utarbeide planer med budsjett, og levere rapporter med regnskap i et elektronisk rapporteringssystem
• delta aktivt i samarbeidsprosjekter med administrasjon og lærere

Kvalifikasjonskrav
• høyere kulturfaglig utdanning (minimum bachelorgrad)
• kulturfaglig kompetanse innen områdene i Den kulturelle skolesekken
• kompetanse og erfaring med bruk av administrative IT-verktøy
• søkere som kommer fra land utenfor Skandinavia, må kunne dokumentere norskkompetanse tilsvarende minimum Norskprøve 3 skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper
Vi legger vekt på at du som søker har en bevisst holdning til pedagogisk arbeid med barn og unge. Kunnskap og erfaring fra Kulturskolen og Den kulturelle skolesekken er en fordel. Vi søker deg som har et godt stabilt humør og er strukturert, ansvarsfull, har gode samarbeidsevner og er god til å kommunisere med andre.

Vi tilbyr
• et godt og inkluderende arbeidsmiljø
• et stort og levende fagmiljø i kulturskolen
• lønn etter gjeldende avtaleverk

Generell informasjon
Den vi ansetter, må levere politiattest ( opplæringsloven §10-9).

Oppegård kommune er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemming eller kulturell bakgrunn.

Oppegård kommune praktiserer meroffentlighet for offentlig søkerliste. Opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker ber seg unntatt fra søkerliste.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Rune Anders Molvær , virksomhetsleder, på telefon 66 81 50 31 / 917 38 577
Hanne Gundersveen , inspektør, på telefon 66 81 50 32 / 920 97 115