Harstad Kulturhus AS

Hjemmeside: http://www.harstadkulturhus.no/

Harstad Kulturhus AS er ansvarlig for drift og utvikling av Harstad Kulturhus, Galleri Nord-Norge og Harstad Kino. Samlet tilbyr vi kulturelle opplevelser innenfor de fleste kunstarter og for de fleste publikumsgrupper.

Selskapet hadde til sammen 115.000 besøkende i 2017, med en omsetning på 25 millioner kroner. Harstad Kulturhus er et aksjeselskap som eies 100 % av Harstad kommune. Vi har 11 heltidsansatte og 23 deltidsengasjerte. Vår direktør gjennom 20 år ønsker å fratre sin stilling 1. juni 2019, og vi søker nå hans etterfølger.

Direktør

Direktøren er kunstnerisk og administrativt ansvarlig for Harstad Kulturhus AS’ samlede virksomhet. Stillingen er kompleks og stiller høye krav til kompetanse og kapasitet innenfor mange og varierte arbeidsfelt. Vi ønsker oss en ambisiøs direktør som vil bringe Harstad Kulturhus enda lenger. Du kan allerede vise til gode resultater som leder av en kunnskapsorganisasjon.

For øvrig ser vi etter disse kvalifikasjoner:

– Høyere utdannelse.
– Respekt for og kunnskaper om de ulike kunstfagene.
– Økonomisk og markedsmessig forståelse.
– Erfaring fra krevende utviklingsarbeid.
– Klokskap og ferdigheter som gjør deg til en tydelig, stimulerende og inkluderende leder.
– Nettverk i kulturbransjen.
– Gode evner til å kommunisere internt og eksternt.

Vi tilbyr en stilling hvor du får anledning til å bruke og utvikle din kompetanse kulturelt og lederfaglig. Stillingen gir en høy grad av frihet, men med høye krav til resultater kunstnerisk, økonomisk og publikumsmessig. Søknader vil bli omfattet av offentlighetsloven. Vi kontakter søkerne før søkerlisten blir offentliggjort.

Flere opplysninger kan gis av styreleder Bård Borch Michalsen, baardm(at)online.no, 476 09 911.
Owe Anton Berthung, 901 78 067, er tillitsvalgt.

Søknad: post@harstadkulturhus.no

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten