Kulturtanken

Hjemmeside: http://www.kulturtanken.no/

Forskningsprosjektet Skole og konsert – fra formidling til dialog (DiSko, 2017-2020) er et innovasjonsprosjekt som har som mål å utvikle nye praksiser for skolekonserter i Norge. Prosjektet foregår på skoler, der musikergrupper skal samarbeide med lærere og klasser (og evt. produsent) om musikalske produksjoner på en nyskapende og dialogorientert måte.

DiSko ønsker å engasjere 4 musikere/musikergrupper som har erfaring fra dialogiske/interaktive produksjoner og workshops til å arbeide ved 4 grunnskoler sørøst for Oslo våren og høsten 2019.

Musikerengasjement

Arbeidsoppgaver
• Planlegge, forberede og gjennomføre musikkaktiviteter på skolene i tett dialog med skolenes lærere
• Delta i felles samlinger for skolene i prosjektet
• Delta i intervjuer og samtaler, og levere digitale tilbakemeldinger

Kvalifikasjoner
• Erfaring fra skolekonserter eller workshops på skoler gjennom DKS eller andre sammenhenger
• Erfaring fra kunstnerisk og/eller pedagogisk arbeid med musikk og barn og unge
• Interesse for og eventuell erfaring fra kunstneriske prosesser i skolekontekst
• God kjennskap til skolens ressurser og muligheter for prosjektsamarbeid

Personlige egenskaper
• God evne til å kommunisere og samarbeide med elever, lærere og ledere i skolen
• Fleksibel og tilpasningsdyktig i forhold til endringer i omgivelser og forutsetninger
• Improviserende, responsiv, lyttende, kreativ

Vi tilbyr
Lønn og utgiftsdekning etter nærmere avtale.

Litt om søknaden og prosessen videre

Hvordan søke?
For å søke trykker du på linken “Søknad” på denne side.

Hva skal søknaden inneholde?
Søknaden skal inneholde personopplysninger. Er du en person som søker fyller du ut egne opplysninger. Dersom dere er en gruppe som søker fyller du ut personopplysninger til kontaktpersonen i gruppen.
Søknaden skal også inneholde et «motivasjonsbrev» (en søknadstekst) på inntil 1000 ord. Dersom det er en gruppe som søker, skal dokumentet være felles for gruppen.

I motivasjonsbrevet (søknadsteksten) skal du/dere svare på følgende spørsmål:
1) Hvorfor er oppdraget interessant?
2) Hva kan du/dere bidra med?
Motivasjonsbrevet (søknadsteksten) skal i tillegg inneholde informasjon om relevante produksjoner, og dersom dere er en gruppe eventuelle personopplysninger til de øvrige i gruppen (navn, adresse, epost, telefon, adresse, kjønn og alder).

Omfang
Etter avtale. H18 inntil 5 dager (inklusive felles samling med skolene 6. – 7. november),
V19 og H19 inntil 15 dager pr semester.

Kontaktinfo: Egil Rundberget, er@kulturtanken.no, 92265290 (om stillingene)
evt. Johanne Herzberg Kokkervold, jhk@kulturtanken.no, 45426122 (om søknadsprosessen)
Arbeidssted: Ungdomsskole eller barneskole sørøst for Oslo

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten