Sandnes kirkelige fellesråd

Hjemmeside: http://www.sandnes.kirken.no/

Sandnes er Norges 7. største by og 8. største kommune etter folketall med mer enn 75.000 innbyggere. Innbyggertallet er i betydelig vekst. Byen ligger rundt sørenden av Gandsfjorden. Geografisk spenner Sandnes fra typisk jærlandskap med rike jordbruksområder til vestlandske fjell- og fjorder.

Byen er i hovedsak basert på servicenæringer og offshoreindustri. Med kort vei til flyplass, båtforbindelse til utlandet og universitet og med jernbane rett gjennom byen, er Sandnes meget sentralt beliggende.

Byen er samlet i ett prosti og kirken står sterkt i byen og menighetslivet er meget rikt og variert. I tillegg til åtte geografiske sokn, representerer Bymenigheten et stilmessig og tematisk alternativ for hele byen. Kirken driver også et betydelig diakonalt arbeid. Både ved byprestene i rusmiljøet og Sykevakten som gir service til eldre og andre med behov for hjelp.

Hølebygda ligg nydeleg til 2 mil aust for Sandnes sentrum. Soknet har omlag 1000 innbyggjarar og kyrkjelyden har typisk folkekyrkjelege trekk. Kyrkja er fra 1860 og orgelet er eit Andersen&Brun-orgel fra 2005. Det står og eit relativt nytt piano i kyrkja.

Dei fleste tilsette i Høle sokn har delt stilling mellom Høle sokn og Riska sokn: sokneprest (50%), dagleg leiar, barneprest og diakon (alle 20% i Høle). I tillegg har soknet kyrkjetenar og ungdomsarbeidar (i 20%).

Kirkemusiker

Hovedoppgaven er spill på kirkens orgel til gudstjenester ca annenhver søndag og noen hellig- og høytidsdager og noen vigsler.Drift av barnekor kan være aktuelt. Andre vikaroppdrag i området er også mulig.

Arbeidsoppgaver
Tjeneste ved gudstjenester og kirkelige handlinger
Aktivt engasjere frivillige i gudstjenesten
Bidra til et variert og helhetlig sang- og musikkliv i et menighetsbyggende perspektiv i tråd med menighetens visjon

Kvalifikasjoner
Godkjent kirkemusikalsk utdanning eller annen relevant utdanning og erfaring er ønskelig
Den som ansettes må være medlem i Den norske kirke

Utdanningsretning
Teater / Musikk / Dans

Utdanningsnivå
Videregående skole
Høyskole / Universitet

Personlige Egenskaper
Kan jobbe selvstendig og inspirere frivillige
Opplysning om samlivsform kan bli innhentet og lagt vekt på, jfr AML §§13-3 og 13-4

Vi tilbyr
Lønn etter tariff
Pensjonsordning i KLP
Fast stilling, Deltid (20 %)

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Wenche Skjørestad , Daglig leder, på e-post eller telefon ws678@kirken.no