Søndre Land kommune

Hjemmeside: http://www.sondre-land.kommune.no/

Søndre Land tilhører Gjøvikregionen og er en perle med 30 minutter til byen vår Gjøvik, en time til snaufjellet og halvannen time til Gardemoen og til hovedstaden. Sentralt, men unna byens larm, svevestøv, trafikkork, kassakøer og manglende parkeringsplasser. Vi har stillhet, full barnehagedekning, frisk luft, godt oppvekstmiljø, rikt kulturliv og flotte muligheter for friluftsliv på åsene og Randsfjorden

Klarinett- og saksofonlærer

Vi søker en person med erfaring/utdannelse fra undervisning på klarinett og saksofon. Oppstart så snart som mulig.

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

Relevant fagutdanning
Realkompetanse kan også vurderes
Relevant erfaring med undervisning av barn og unge.
Du evner å møte elevene med tillit og varme og underviser på en måte som skaper motivasjon
Kreativ, fleksibel og gode samarbeidsevner
Evne til å jobbe selvstendig og strukturert

Personlige egenskaper :

Du må se den enkelte elev og kunne undervise på dens nivå. Vi legger vekt på personlig egnethet, evne til tverrfaglig samarbeid i kulturskolens prosjekter. Ved tilsetting må tilfredsstillende tuberkulin- og politiattest fremlegges.

Arbeidsoppgaver:

Primært å undervise korpselever på klarinett og saksofon gjennom kulturskolen.
Legge til rette for et godt samarbeid mellom skole/lærer og elev/foresatte.
Tverrfaglig arbeid og samarbeid med andre lærere på kulturskolen i forhold til våre prosjekter/forestillinger.
Aktiv deltagelse i planlegging og gjennomføring av kulturskolens konserter og forestillinger

Søndre Land kulturskole tilbyr:

Fokus på tverrfaglig samarbeid og kollegasamarbeid.
Gode arbeidsforhold i egnede lokaler.
Lønn etter avtale

Kulturskolen er en del av avdeling for Kultur, idrett og fritid. Kultursjefen har personalansvar for ansatte i kulturskolen. Søndre Land kommune og Hov ligger 12 mil nord for Oslo og ved Randsfjorden.

Intervjuer starter i uke 34.

Lønnsbetingelser:

Tilsettingen skjer på vanlige kommunale vilkår ut fra gjeldende lover, regler og avtaleverk, pensjonsordninger (KLP),herunder bestemmelser om ferie.

Søknaden sendes:

Alle søknader skal gå via vår elektroniske søknad.

Bekreftende kopier av vitnemål og attester fremlegges ved intervju.

Dersom du ønser at ditt navn skal unntas fra offentlig søkeliste, skal det alltid begrunnes jfr. Offentleglova § 25.

Begrunnelsen vil blir vurdert og vi gjør oppmerksom på et generell misnøye med at søknaden blir kjent ikke er tilstrekkelig grunn. Det må foreligges spesielle omstendigheter.

Stillingsprosent: 15
Antall stillinger: 1
Arbeidsdager: Ukedager
Arbeidstid: Dagtid Kveld

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Sander Willasen , Konstituert kultursjef, på e-post eller telefon 9750 6902