Hvaler kommune

Hjemmeside: http://www.hvaler.kommune.no/

Vårt mål er at Hvaler kommune blir Østfolds foretrukne vekstkommune. Vi tenker fremtidsrettet og gir innbyggerne våre gode tjenester i trygge rammer. Vi er engasjerte, lærer av hverandre og søker innovative løsninger. Hvalersamfunnets utvikling bygger på vår unike plassering, vårt hav og vår natur.

I Hvaler kommune jobber vi ut fra et felles verdigrunnlag. Dette grunnlaget er bygget opp av fire verdier: åpenhet, profesjonalitet, engasjement og nyskaping – forkortet ÅPEN.

Pianolærer

Ledig stilling som pianolærer i 20%.

Kulturskolen består av seks dyktige medarbeidere med høy kompetanse som underviser i el-gitar, klassisk gitar, piano, fiolin, sang og dans. Lærerne samarbeider om konserter, framsyninger etc.

Arbeidsoppgaver
Undervise på piano/ keyboard på alle nivåer i ulike sjangre
Undervise i musikkteori
Undervise i samspill
Akkompagnere kulturskolens elever ved konserter
Promotere kulturskolens tilbud bl.a. ved besøk på skolene

Kvalifikasjoner
Relevant utdanning.
Erfaring med undervisning på piano/ keyboard.
Må være godt kjent med Rammeplan for kulturskolen, som er politisk vedtatt i Hvaler, og dens prinsipper og føringer. Det skal utarbeides individuelle opplæringsplaner for hver elev.
Må ha gode samarbeidsevner, og kunne kommunisere godt med foresatte og elever.
Må ha god kjennskap til digitale verktøy i musikk.
Det må påregnes noe arbeid i helger og ekstra kvelder ifm konserter, framsyninger etc.

Utdanningsnivå
Høyskole/Universitet

Personlige Egenskaper
Det blir lagt stor vekt på personlige egenskaper og erfaring. Søker må kunne samarbeide godt om felles prosjekter, og jobbe godt selvstendig i den daglige undervisningen.

Vi tilbyr
Hyggelige og dyktige kolleger.
Stor individuell frihet innenfor planverket.
Egne lokaler i Hvalerhallen.
Lønn etter avtale.
Mulighet for senere utvidelse av stillingen. Avhengig av elevgrunnlaget

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Thomas Holmen Olsen , Virksomhetsleder, på telefon 69375064