Nordre Land kirkelige fellesråd

Hjemmeside: http://www.nordre-land.kommune.no/kirken

Nordre Land kommune har ca. 6700 innbyggere og ligger sentralt i Oppland fylke. Kommunen ligger ca. 14 mil fra Oslo, har kort vei til Lillehammer og Gjøvik. Administrasjonsstedet er Dokka.

Skoleverket er godt utbygget med videregående skole med mange studieretninger. Stedet har et aktivt forenings- og organisasjonsliv. Det er gode muligheter for friluftsliv med lett atkomst til fjell og innsjø.

Nordre Land kirkelige fellesråd består av 4 sogn, Østsinni, Nordsinni, Torpa og Lunde, og fellesrådet har ansvar for 7 kirker og 8 kirkegårder.

Kantor/organist har hele fellesrådets område som arbeidsfelt. Staben består av 2 prester, 2 kirkemusikere, kirkeverge/daglig leder, sekretær, klokkere, trosopplærer og kirkegårdsarbeidere.

Kantor / organist

I Nordre Land kirkelige fellesråd er den ene av to stillinger som kirkemusiker ledig fra 01.10.18. Stillingen er på 70%.

Instrumenter og øvrige opplysninger:
Se våre hjemmesider.

Arbeidsoppgaver
Planlegging og gjennomføring av gudstjenester, kirkelige handlinger, og andre oppgaver som beskrevet i normalinstrukser. Ansvar for tilsyn og vedlikehold av orgel og andre instrumenter.

Kvalifikasjonskrav
• Kantor/organistutdanning eller annen relevant utdanning, og praksis som utøvende organist
• Du må ha administrative evner vedrørende den kirkemusikalske drift, være i stand til å jobbe selvstendig, men også ha evne til å samarbeide i team for å fremme kirkemusikkens plass
• Motivasjon for arbeid i kirken med kirkemusikalsk arbeid i fokus
• Kunne videreutvikle og knytte nye bånd mellom kirken og lokale musikkrefter i Nordre Land
• God muntlig og skriftlig formidlings- og kommunikasjonsevne på norsk, med både voksne og barn
• Evne til å ta initiativ, rekruttere og inspirere frivillige til å støtte opp om sang og musikk i kirken, samt ha evne til å samarbeide med andre ansatte og musikere
• Personlig egnethet

Aktuelle søker må påregne intervju, og evt. prøvespill.

Vi tilbyr
Varierte arbeidsoppgaver og stor grad av selvstendighet. Gode kontorforhold og dyktige medarbeidere.

Tilsettingsvilkår
I henhold til gjeldende lover, reglement og KA´s tariffavtale, og pliktig medlemskap i KLP.
Kvelds- og helgearbeid må påregnes.
Søker må være medlem i Den norske kirke.
Søker må disponere bil i tjenesten.
Den som ansettes må fremlegge tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest) jfr. Kirkeloven § 29.

Spørsmål om stillingen rettes til kirkeverge Grethe Sveen på telefon 61 11 61 27 / 951 17 667

Søknad sendes
Vi ønsker at du benytter elektronisk søknad.

Trenger du hjelp til dette, ta kontakt med: Sentrumsservice – tlf. 61 11 61 00, Biblioteket – tlf. 61 11 61 60, Landmo 61 11 63 78 / 83 eller Faggruppe HR og Lønn – tlf. 61 11 60 22 / 24/ 25.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten