Ung i Kor

Hjemmeside: http://ungikor.no/

Ung i Kor er en landsomfattende organisasjon for barne- og ungdomskor, med rundt 300 kor og 10 000 medlemmer. Organisasjonen har ni ansatte, hvorav fem på våre regionskontor i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo.

Ung i Kor Nord er regionledd av Ung i Kor, med ca. 20 medlemskor og 400 medlemmer i Nordland, Troms og Finnmark. Vi jobber aktivt for å skape gode sang- og musikkmiljøer som er åpne og tilgjengelige for alle barn og unge. I tillegg ønsker vi å synliggjøre koraktiviteten og tilrettelegge for gode læringsarenaer ved å tilby kurs, seminarer, festivaler og konserter.

Regionskonsulent

Om stillingen
Som regionkonsulent for Ung i Kor – Nord har du ansvar for driften av organisasjonen, samt planlegging og gjennomføring av alle arrangementer og prosjekter for våre medlemmer. Du har et stort ansvar, men også stor tillit, og du vil ha betydelig påvirkningskraft på organisasjonen, og dine arbeidsoppgaver.

Du jobber stort sett selvstendig, men har gode og tilgjengelige kolleger i Ung i Kor sin sentraladministrasjon, og de andre regionene. I tillegg vil du samarbeide med styret og frivillige. Som regionkonsulent styrer du din egen arbeidsdag med høy grad av fleksibilitet.

Ung i Kor – Nord er en selvstendig organisasjon med sitt eget styre og årsmøte som legger føringer for organisasjonens utvikling.
Arbeidssted: Nordland/Troms/Finnmark. Vi oppfordrer kandidater fra hele landsdelen til å søke.

Om søkeren
Vi ønsker søkere med musikalsk- og korfaglig kompetanse, og kjennskap til det frivillige musikkfeltet. Søkeren må ha god kjennskap til organisasjonsarbeid og et stort engasjement for utvikling av kor- og sangaktiviteter for barn og unge. Det er også ønskelig at søkeren har noe erfaring med økonomiarbeid.

Søkeren må kunne ta initiativ, jobbe selvstendig, og inneha gode samarbeidsevner. Arbeidsoppgavene er allsidige og vedkommende må være fleksibel. Noe reisevirksomhet og varierende arbeidspress må påregnes.

Det vil være mulighet for utvidelse av stillingen dersom den ansatte lykkes i å iverksette nye prosjekter og vekst i organisasjonen.

Stillingsprosent: 30 % med mulighet for utvidelse
Tilsettelse: September 2018 eller etter avtale
Lønn: l.tr. 37-48 (361 700-423 200) etter kompetanse og ansiennitet

Søknad + CV sendes elektronisk til aina@ungikor.no
Søknadsfrist: 05.august

For spørsmål om stillingen kontakt styreleder Tove Reibo for Ung i Kor Nord på tlf 913 40 920 eller på mail tovereibo@gmail.com

Søknad: aina@ungikor.no

Spørsmål om stillingen, kontakt: Tove Reibo , Styreleder, Ung i Kor Nord, på e-post eller telefon 913 40 920