Festspillene i Nord-Norge

Hjemmeside: http://www.festspillnn.no/

Festspillene i Nord-Norge har vært arrangert i Harstad siden 1965. I dag er Festspillene Arktis’ største og viktigste tverrkunstneriske festival med rundt 30 000 besøkende hvert år. FINN presenterer og produserer årlig rundt 200 arrangement innen alle kunstneriske uttrykk, i tillegg til et bredt fagprogram, og har særlig fokus på nyskapning og utforskning av nye samarbeid i det nordlige kunstfeltet nasjonalt og internasjonalt. Festspilladministrasjonen består i dag av 8 personer med ulike kompetanseområder.

Direktør

Vi søker ny direktør og ser etter deg med solid ledererfaring fra kunst- og kultursektoren. Du er visjonær og mulighetsorientert, har stor gjennomføringskraft, og bygger gode arenaer for samarbeid, kreativitet og utvikling internt og eksternt.

Ved siden av det kunstneriske arbeidet og daglig drift er sentrale oppgaver å lede arbeidet med å nå ut til alle målgrupper og å pleie kontakten med tilskuddsparter og sponsorer. Du evner å bygge nettverk lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt, og du motiveres av å videreutvikle Festspillene i Nord-Norge som kunstprodusent, bransjeaktør og samfunnsaktør. Den riktige kandidaten identifiserer seg med verdiene fryktløs, raus og oppmerksom.

Lønn etter avtale. Kontorsted Harstad. Stillingen er et åremål for 4 år med mulighet for forlengelse. Forventet tiltredelse er primo 2019 med fullt ansvar etter gjennomførte festspill 2019.

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til Visindi AS ved Heidi Wiggen, tlf. 916 56 103, Christian Albertsen tlf. 932 92 243 eller Hilde H. Bachmann, tlf. 408 51 957. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i en innledende fase.

Søknad med CV sendes snarest og senest 5. august 2018.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten