Arktisk kultursenter

Hjemmeside: http://www.hammerfest.no/

Hammerfest kommune er den største arbeidsgiveren i Hammerfest.

Gjennom trivsel og arbeidsglede skal vi gi våre innbyggere tjenester av god kvalitet.

Derfor ønsker vi oss medarbeidere som kan identifisere seg med våre verdier som er lagånd, ha trua, åpen og stolt. Ved hjelp av disse ønsker vi å oppfylle vår visjon «Sammen for Hammerfest».

Denne gangen søker vi en engasjert og stolt medarbeider innenfor Sektor for kultur og samfunn med arbeidssted Akrtisk kultursenter

Lystekniker

Arktisk kultursenter har to faste konsertsaler med lydteknisk utrustning av meget høy standard og arbeidet er variert, spennende og utfordrende. Arktisk kultursenter skal inspirere til en fri, mangfoldig, nytenkende og eksperimentell kunstnerisk og kulturell utfoldelse. Kultursenteret har i tillegg til ulike virksomheter og faste leietagere, lokaler for profesjonelle aktører og det frivillige kulturliv.

Videre har vi et rikt program bestående av teater, konserter, danseforestillinger, stand-up, foredrag, utstillinger, møter, seminarer, konferanser og lignende.

Arbeidsoppgaver:
Tekniker inngår i Arktisk Kultursenters tekniske team, ledet av virksomhetsleder. Du deltar i teknisk planlegging og gjennomføring av arrangementer. Det er ønskelig at du designer og kjører lys i lokale og regionale produksjoner. Tilsyn og vedlikehold av sceneteknisk utstyr og fasiliteter, planlegging av arrangementer, være deltager i forhold til utarbeidelse og gjennomføring av HMS system og rutinebeskrivelser samt sikre god daglig drift. Den daglige driften er overordnet.

Stillingsstørrelse:
Fast 100% stilling i turnus med tiltredelse etter avtale.

Kvalifikasjonskrav:
Utdannelse:
Utdanning innen lysteknikk. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdannelse.

Personlige egenskaper:
Gode samarbeidsevner og serviceinnstilling, være kreativ, løsningsorientert, opptatt av kvalitet og HMS og trives med høyt tempo

Ferdigheter:
Du må ha erfaring med lystekniske produksjoner og ha god forståelse for teknologi

Spesielt for stillingen:
Stillingen innebærer kvelds- og helgearbeid. Arbeidstiden er i stor grad styrt av kultursenterets arrangementer. Stor grad av fleksibilitet knyttet til arbeidstid

Vi tilbyr blant annet:
Gode pensjons- og forsikringsordninger
Eget introduksjonsprogram for nyansatte
Lønn etter avtaleverk, tilsettingen skjer på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtale og reglementer

Generelt:
I henhold til offentlighetsloven § 25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Innbyggere i Finnmark tilbys nedskriving av studielån, sjekk tiltakssonen. Opplysninger om Hammerfest finner du blant annet her Hammerfestby.

Nærmere opplysning om stillingen får du ved å henvende deg til kulturhusleder Linda Hassfjord, telefon 78 40 20 79 /909 85 276.

Søknad sendes elektronisk via “Søknad” på denne siden.

OM SØKNADER
Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
Du må fylle ut: Standard CV
Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten