Bergen domkirke menighet

Hjemmeside: https://kirken.no/bergen

Bergen kirkelige Fellesråd (BKF) er arbeidsgiver for 160 ansatte i fellesrådet og i Den norske kirkes 25 menigheter i Bergen. Kirkevergen er daglig leder. BKF ivaretar administrative og økonomiske oppgaver for menighetene og har ansvar for drift, vedlikehold og utvikling av kirkebyggene og gravplassene i Bergen.

Vår visjon er «BKF- speiler Guds himmel i jordnært liv». Vi vil være en åpen, frimodig og troverdig organisasjon som legger til rette for en relevant kirke for byens folk. En kirke som skaper gode lokalsamfunn preget av nærhet, omsorg, identitet og kultur, i alle livets faser.

Kantor - 100%

STILLING MED SAKSNR 18/178

Bergen kirkelige fellesråd har ledig 100 % fast stilling som kantor i Bergen domkirke menighet

Bergen domkirke menighet er en katedralmenighet med fem kirker:

Johanneskirken er vår største kirke, plassert på byens høyeste punkt, midt i universitetsområdet.
Bergen domkirke er hovedkirke og biskopens katedral, med et stort kirkemusikalsk arbeid.
Mariakirken er byens eldste bygg, en aktiv kulturkirke og et populært turistmål.
Nykirken ble etablert som «Barnas katedral» i 2002. Kirkens gudstjenesteliv og virksomhet har barn og barnefamilier som fremste målgruppe.
St. Jakob kirke er «Ung Katedral» – et prosjekt driftet av menighetsrådet i samarbeid med Bjørgvin bispedømme og KFUK-KFUM.

Bergen domkirke menighet har 16 300 medlemmer. I 2016 ble det gjennomført 166 hovedgudstjenester, 186 hverdagsgudstjenester og 78 vielser. 140 barn ble døpt og 62 ungdommer ble konfirmert. Staben består av daglig leder, administrasjonsleder økonomi, domprost, sogneprest, tre sentrumsprester, fem kantorer, to kirketjener stillinger, menighetspedagog, produsent for Barnas katedral, prest og programmedarbeider i St. Jakob-prosjektet, en styrer og to pedagogiske ledere for menighetens åpne barnehager, en informasjonsmedarbeider, en ubesatt diakon/diakonimedarbeider stilling, tre frilans kordirigenter, en frilans designer og en prosjektprodusent for Bergen kirkeautunnale.

Det kirkemusikalske arbeidet

Bergen domkirke menighet ønsker å forvalte den verdifulle kirkekulturelle arven, og samtidig drive nyskapende arbeid i mange sjangere og uttrykksformer. Menigheten er en viktig kulturaktør i Bergen, med stor konsertaktivitet. I 2016 var det 266 konserter og kulturarrangement med over 36 000 besøkende i våre kirker. Menigheten har jevnlig samarbeid med andre kulturaktører, og kirkene leies ut til eksterne arrangører i det profesjonelle og frivillige musikklivet i Bergen. Sentralt står vår orgelkonsertserie «Bergen orgelsommer», med gjestende organister fra inn og utland, Mariafestdagene, og Bergen kirkeautunnale, festival for kirkekunst og – musikk, en viktig arena for presentasjon av varierte uttrykk innenfor feltet.

Instrumentparken er variert og av gjennomgående høy standard:

– Johanneskirken: Schlag & Söhne, tysk-romantisk instrument fra 1894, restaurert i 1999, 44 stemmer. Steinway flygel. Orgelpositiv. Konsertklokkespill, Royal Eijsbouts, Nederland 2014.

– Bergen domkirke: Rieger Orgelbau, 1997, 61 stemmer. Weishaupt, orgelpositiv 2010. Bechstein flygel og Seiler piano.

– Mariakirken: Weimbs Orgelbau, 2014, 31 stemmer. Weishaupt, orgelpositiv 2015. Bechstein klaver.

– Nykirken: Jørgensen, 1956 og Yamaha flygel.

– St. Jakob kirke: Frobenius, 1950, renovert 2014, 34 stemmer. Yamaha piano og flygel. Komplett lys- og lydrigg. Profesjonelt lydstudio.

Menigheten har en rekke kor med ulik profil for alle aldersgrupper: knøttekor, barnegospel, aspirantkor, jentekor og ungdomskor, kammerkor for unge sangere, domkor og pensjonistkor.

De økonomiske rammene for det kirkemusikalske arbeidet i menigheten er gode.

Oppgaver og kvalifikasjoner

– Menighetens musikalske satsningsområder i Johanneskirken:

– Orgelspill

– Sankta Sunniva Kammerkor

– Klokkespill

Følgende arbeidsoppgaver tilligger stillingen:

– Orgel- og tangentspill ved gudstjenester og andre kirkelige handlinger i hele menigheten, primært i Johanneskirken.

– Menighetsbyggende arbeid, med et særlig fokus på Johanneskirken, Nykirken og St. Jakob kirke.

– Konserterende virksomhet.

– Kunstnerisk og praktisk arbeid tilknyttet menighetens festivaler.

– Ansvar for instrumentene i Johanneskirken.

– Administrative oppgaver knyttet til kirkemusikkarbeidet.

Vi ønsker

– en kirkemusiker med høy kunstnerisk kompetanse, kapasitet og fleksibilitet.

– en faglig dyktig og engasjert person med fagrelevant utdannelse. Kantorutdannelsen må tilsvare de kompetansekrav som er formulert i «Tjenesteordningen for kantorer».

– en initiativrik og samarbeidsvillig medarbeider med vilje til forvaltning og videreutvikling av kirkekulturen, som kan legge til rette for kulturelt mangfold, og som er nysgjerrig på nye uttrykksformer.

Vedkommende vil samarbeide tett med menighetens øvrige kantorer og prester, og være med i en felles utvikling av det kirkemusikalske arbeidet. Domkantor Almenning er kollegiets faglige leder.

Tilsetting skjer i Bergen kirkelige fellesråd og daglig leder i Bergen domkirke menighet nærmeste leder.

Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse ifølge Kirkeloven § 29.
Det kan bli spørsmål om samlivsform iflg. AML § 13.4
Søkeren må beherske norsk skriftlig og muntlig.
Det vil bli lagt opp til prøvespill / praktiske prøver.

Søker må være medlem av Den norske kirke.

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Les mer om menigheten på bergendomkirke.no og kirkemusikkibergen.no

Lønn- og arbeidsvilkår reguleres av tariffområdet knyttet til Kirkens arbeidsgiverorganisasjon (www.ka.no ) og Bergen kirkelige fellesråds Arbeids- og personalreglement.

Bergen kirkelige fellesråd kan tilby:
– Variert arbeid i positivt miljø
– Pensjonsordning i Bergen kommunale pensjonskasse
– Ulykkes- og gruppelivsforsikring
– Bedriftshelsetjeneste
– Tiltredelse: 01.09.2018 eller etter avtale

Søknad sendes via vårt digitale søknadssenter: https://www.e-skjema.no/bkf
Søknader som ikke kommer via vårt søknadssenter, kommer ikke i betraktning.
Stilling med saksnummer: 18/178

Kopi av vitnemål og attester tas med på evt. intervju.
Vi ber om at søkere som har vitnemål og attester fra utenlandske utdanningsinstitusjoner om å legge ved norske oversettelser.

Dersom søker selv ber om det, kan opplysninger om søker unntas offentlig søkerliste etter offentlighetsloven § 25. Dette bør i så fall begrunnes, slik at Bergen kirkelige fellesråd kan vurdere meroffentlighet etter offentlighetsloven § 11. Dersom Bergen kirkelige fellesråd mener begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet slik at det gis mulighet for å trekke søknaden før endelig søkerliste fullføres

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:
Domkantor Kjetil Almenning, tlf. 926 36 408
Daglig leder i Bergen domkirke menighet Marit Jørstad, tlf. 55 59 71 79
Personalsjef i Bergen kirkelige fellesråd Berit Bakke, tlf. 55 59 71 71 / 996 04 561
eller ved å gå inn på http://www.kirken.no/bergen

Krav til kompetanse
Utdanning Bachelor, kirkemusikk, fireårig

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Se stillingsteksten