Høyskolen Kristiania

Hjemmeside: http://www.kristiania.no/

Høyskolen Kristiania er en utdanningsstiftelse med studiesteder i Oslo, Bergen, Trondheim og på nett. Stiftelsen Høyskolen Kristiania eier Westerdals Oslo ACT, og sammen har vi 10 000 studenter, 460 ansatte og et spennende utdanningstilbud. Vi er en akkreditert høyskole med solid økonomi der alt overskudd går tilbake til høyskolen og blir investert til det beste for studentene. Høyskolen dekker studier innenfor ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, forebyggende helsefag, kreativitet og innovasjon.

Leder for Westerdals institutt for scenekunst, musikk og studio

Høyskolen Kristiania har store ambisjoner, og kanskje er du den vi nå er på jakt etter! Westerdals institutt for scenekunst, musikk og studio søker etter ny instituttleder. Instituttlederen er instituttets øverste leder og representerer instituttet utad.

Instituttlederrollen innebærer høy grad av selvstendighet, og arbeidet vil i perioder både handle om å løfte forskning/kunstnerisk utviklingsarbeidet ytterligere, lede innovasjonsprosesser som skal føre til opprettelse av nye studier, og mulige endringer i dagens portefølje, samt bidra til lønnsom vekst for høyskolen. Andre prioriterte oppgaver vil være å videreføre arbeidet med å etablere en kultur for raushet, samhold og trivsel både innad og mellom avdelingene på høyskolen. Instituttleder er fast medlem av høyskolens faglige ledergruppe.

Ønskede kvalifikasjoner:
Erfaring og formell kompetanse innen FoU/Kunstnerisk utvikling
Inneha akademisk og arbeidslivslivsrettet nettverk
For å videreføre høyskolens arbeid med satsing på studier innen musikk og scene, ser vi etter en visjonær med gode samarbeidsevner og evne til lagbygging. Du bør ha gode kommunikasjonsferdigheter, være løsningsorientert og ha høy arbeidskapasitet. Instituttlederrollen er en fulltidsjobb uten undervisningsplikt. Det er derfor forventninger om høy tilgjengelighet, og grad av tilstedeværelse.
Videre har du godt nettverk og inngående kunnskap UH sektoren. Stillingen innebærer personalansvar for instituttets medlemmer, så erfaring med personalansvar og faglig ledelse er en fordel. Det tilligger også budsjettansvar til stillingen.

Hva vi kan tilby
En spennende og utfordrende lederjobb med å videreutvikle instituttet innen kunstnerisk utvikling, formidling og undervisning
Leder for et spennende fagmiljø
Konkurransedyktig lønn
Arbeidsplass sentralt i Oslo sentrum

Søkere bes legge ved CV, kopier av vitnemål og opplysninger om relevant faglig og pedagogisk utdanning og praksis.

Tiltredelse snarest. Stillingen er en åremålsstilling på 4 år med mulighet for en periodes forlengelse.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Trine Meza , Prorektor forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid, på e-post eller telefon +47 45 03 23 47